Att vara kontaktombud på en skola

Bra alternativ tills att skolan bildat en lokalavdelning

På arbetsplatser med få medlemmar, och som saknar valda lokalombud, kan föreningsombudet istället anmäla ett kontakt­ombud.

Förmedlar information och kontaktar nyanställda

Kontaktombudet kan ta emot och förmedla lokal och central facklig information. Dessutom finns det då också någon på skolan som kan kontakta de nyanställda.

Ett kontaktombud är däremot ingen facklig förtroendeman, förtroendevald, och har därför inget förhandlingsansvar och blir inte kallad till fackliga kurser.

Hur blir jag kontaktombud?

Om du saknar du en vald facklig representant på din skola, kan du anmäla dig som kontaktombud. Kontakta ditt föreningsombud, som du hittar på Min Sida eller på Sök ombud.

Frågor och svar om kontaktombud

Den som är medlem i Lärarnas Riksförbund och arbetar på en skola som saknar lokalombud, till exempel en mindre 1–6-skola.

Föreningsombudet anmäler ett kontaktombud. Målet är fortfarande att ha ett förtroendevalt lokalombud, men det här är en bra lösning tills ett lokalombud valts.

Samma fackliga information som lokalombuden, till exempel nyhetsbrevet Ombudsnytt och avtalsinformation. Föreningsombudet bör också se till att den som är kontaktombud har blanketter till hands:

  • Medlemsansökan till Lärarnas Riksförbund för yrkesverksamma och för studerande (LR Stud)
  • Ändringsanmälan
  • Ansökan om medlemskap i a-kassan (Akademikernas a-kassa)

Titta igenom och vidarebefordra det som är intressant till övriga medlemmar i Lärarnas Riksförbund på skolan. Om föreningsombudet bjuder in medlemmarna till möte, så är det kontaktombudet som ser till att övriga medlemmar i Lärarnas Riksförbund får inbjudan.

Ja, de arbetsuppgifter som LR-föreningens styrelse kommer fram till tillsammans med kontaktombuden. Några exempel:

  • Kontaktombudet kan presentera sig och Lärarnas Riksförbund för de lärarstuderande som är på VFU, och dela ut lämpligt material.
  • I början av varje termin kan kontaktombudet kontakta nyanställda och se till att blanketten Ändringsanmälan (gäller medlemmar från andra skolor eller medlem i LR Stud) eller ny medlemsansökan fylls i.

Javisst!

Nej. Kontaktombudet har inte samma roll som ett förtroendevalt ombud. Tanken är att kontaktombudet ska fungera som ”brevlåda” tills det finns lokalombud. Då erbjuds däremot fackliga kurser. Men det finns föreningsombud som bjuder in kontaktombuden till ett eller ett par möten varje år.


Uppdaterad