Mark fick hjälp att få fast tjänst

Medlemmar berättar

Trots att arbetsgivaren uppmuntrade Mark Warner att utbilda sig till behörig lärare, fick han inget erbjudande om tillsvidaretjänst.

Uppdaterad

Efter att ha arbetat som obehörig lärare ett tag tyckte arbetsgivaren att Mark borde läsa pedagogik för att bli behörig. Mark började komplettera sin utbildning genom studier parallellt med jobbet, och tog sen sin lärarexamen.

- Då jag gjorde förfrågningar om jag kunde få en tillsvidareanställning framöver, sa rektorn bara att det såg mörkt ut, berättar Mark. Så jag var tillbaka i samma situation som innan jag började plugga.

”- Facket har gett mig ett jättebra stöd och jag är glad att jag gick med i Lärarnas Riksförbund för några år sedan. Man hoppas ju att man inte ska ha behov av deras hjälp, men nu är jag nöjd eftersom det hade varit rätt omöjligt att sätta sig in i alla lagar kring mitt fall. Dessutom tror jag att arbetsgivaren lyssnar mer om man har facket i ryggen.”

Mark Warner, lärare

Arbetsgivaren hävdade felaktigt att LAS inte gäller lärare.

Diskussionerna om tjänsten fortsatte, men Mark fick inget klart besked. Sedan fick han en ny rektor och en ny tjänst, men fortfarande visstidsanställning.

Då tog Mark kontakt med sitt lokala ombud på skolan.

- Under sommaren kollade vi Lagen om anställningsskydd, LAS. Eftersom jag nu var behörig och ville ha tryggheten i en tillsvidareanställning, så skrev lokalombudet till utbildningschefen och rektorn. Då fick vi tillbaka ett konstaterande om att LAS inte gäller lärare, säger Mark.

Han berättar att lokalombudet reagerade starkt på detta felaktiga besked, och presenterade då alla fakta kring LAS för arbetsgivaren. Lärarnas Riksförbunds regionala ombudsman kontaktades också, som i sin tur påpekade för utbildningschefen att skolan minsann bröt mot lagen, och att LR därför avsåg att kräva skadestånd.

- Då började det hända saker snabbt, konstaterar Mark.

Mark fick sin tillsvidareanställning, och nu arbetar han som gymnasielärare i biologi och naturkunskap. Så här i efterskott tycker Mark att hela processen fungerade bra.