Peter ville bli medlem i ett renodlat yrkesförbund

Medlemmar berättar

Som många andra blev Peter Milton medlem i Lärarnas Riksförbund redan under studietiden, och eftersom han skulle bli behörig lärare var det inget svårt val.

Uppdaterad

- Eftersom det var till behörig lärare jag skulle utbilda mig till, så ville jag gå med i ett rent yrkesförbund. Det var det viktigaste för mig. Och det är en fråga som växt sig ännu starkare hos mig, även efter det att jag blev klar med lärarutbildningen.

Då, 1993, var det också för att man fick en snygg datorväska, skämtar han.

Det fackliga engagemanget viktigt

- Jag tycker jag också att det är viktigt med fackligt engagemang rent allmänt. Lärarnas Riksförbund kan yrket, tar vara på lärares och studie- och yrkesvägledares frågor och för utbildningspolitiken framåt.

Och självklart säkerheten, det känns tryggt att vara medlem, i fall att någonting skulle hända.

- Nu för tiden kan man ju som lärarstudent bli medlem i båda facken gratis under den tiden man studerar, och jag brukar säga att det är jättebra att testa båda förbunden. Sen vet jag ju vilket de flesta väljer att stanna kvar i.