Medlemsvillkor

Lärarnas Riksförbund är en sammanslutning av lärare som har behörighet för befattning i ungdomsskolan, vuxenutbildning, högskola och universitet samt studie- och yrkesvägledare med för dessa befattningar föreskriven utbildning. Förbundet ansluter även medlemmar som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Medlemskap beviljas tidigast från den dag ansökan inkommer.

Medlem, som inte längre önskar kvarstå i förbundet, ska skriftligen (e-post eller brev) anmäla sitt utträde till förbundet.

Utträde sker vid det månadsskifte som infaller närmast efter det att utträdesanmälan inkommit till förbundet.

För mer information läs förbundets stadgar.

Mer inom ämnet


Uppdaterad