Att starta en lokalavdelning på arbetsplatsen

Välj lokalombud och skyddsombud på arbetsplatsen

Det är viktigt att Lärarnas Riksförbund har ombud som kan företräda medlemmarna arbets­rättsligt på alla arbetsplatser.

Kontakta kommunombudet eller föreningsombudet

Saknar du en facklig representant på din arbetsplats? Ta då kontakt med kommun­ombudet för att starta en ny lokalavdelning, så att ni får ett lokalombud och skyddsombud även på din arbetsplats.

Arbetar du på en privat skola där Lärarnas Riksförbund har en särskild förening ska du i stället kontakta föreningsombudet.

”Hör av dig till ditt kommun- eller föreningsombud om du vill starta en lokalavdelning, eller om du är intresserad av att bli kontaktombud som förmedlar information till medlemmarna.”


Kontaktombud — om valt ombud saknas

Jobbar du på en skola som saknar valda lokalombud, exempelvis för att ni har för få medlemmar? Då kan kommunombudet eller föreningsombudet istället anmäla ett kontaktombud för din arbetsplats. Kontaktombudet förmedlar information till och från medlemmarna.

Kontakta ditt kommun- eller föreningsombud om du är intresserad av uppdraget som ombud, eller har frågor kring rollen som kontaktombud.


Uppdaterad