Ansökan: Starta en LR-förening

Inom privat sektor, gymnasieförbund, region eller statlig myndighet

Här kan du ansöka om att starta en LR-förening inom Lärarnas Riksförbund.

En LR-förening kan startas för en grupp lokalavdelningar som tillhör samma arbetsgivare eller arbetsgivargruppering. LR-föreningar som startats på detta sätt är till exempel Academedia LR-förening, Kunskapsskolan LR-förening och Kalmarsundsgymnasieförbund LR-förening.

Att ansöka om att starta en LR-förening är enkelt:

  • Prata med andra LR-ombud hos samma arbetsgivare, eller arbetsgivargruppering.
  • Bestäm vem som blir kontaktperson för ansökan. Fyll därefter i formuläret nedan och ange namn och kontaktuppgifter till den personen.
  • Förbundsstyrelsen kommer därefter att behandla din ansökan och fattar beslut om etablering av nya LR-föreningar.

VAD HÄNDER SEN?

Vad händer med ansökan?

Uppgifterna skickas via formuläret med e-post till medlemsenheten. Det är sedan förbundsstyrelsen som beslutar om att bifalla (bevilja) en ansökan om att starta en LR-förening.

När förbundsstyrelsen har behandlat ärendet, så kommer du att meddelas besked om detta.

Ni kommer också att få stöd från kansliet för att få igång verksamheten i föreningen. 

Har du frågor om din ansökan?

Har du några frågor om ansökan, eller vill komplettera med någonting, så kontaktar du LRs kansli via Kjell Silver som är central ombudsman.

kjell.silver@lr.se
08-613 27 00.

Mer inom ämnet


Uppdaterad