Ansökan: Starta en LR-förening

Inom privat sektor, gymnasieförbund, region eller statlig myndighet

Här kan du ansöka om att starta en LR-förening inom Lärarnas Riksförbund.

En LR-förening kan startas för en grupp lokalavdelningar som tillhör samma arbetsgivare eller arbetsgivargruppering. LR-föreningar som startats på detta sätt är till exempel Academedia LR-förening, Kunskapsskolan LR-förening och Kalmarsundsgymnasieförbund LR-förening.

Att ansöka om att starta en LR-förening är enkelt:

  • Prata med andra LR-ombud hos samma arbetsgivare, eller arbetsgivargruppering.
  • Bestäm vem som blir kontaktperson för ansökan. Fyll därefter i formuläret nedan och ange namn och kontaktuppgifter till den personen.
  • Förbundsstyrelsen kommer därefter att behandla din ansökan och fattar beslut om etablering av nya LR-föreningar.
  • Kontaktpersonen får med beskedet om beslut om etablering av ny LR-förening en checklista från kansliet att följa för att inte missa något som behöver göras vid bildandet av LR-förening.
  • Inför bildandet av Sveriges Lärare vid årsskiftet 2022/2023 gäller att LR-föreningar som FS fattat beslut om att etablera senast den 30 oktober 2022 kommer vid övergången till Sveriges Lärare att direkt utgöra en egen Riksförening (gäller inom stat eller privat sektor) alternativt en egen Regionalförening (gäller inom sekundärkommunal verksamhet såsom kommunalförbund och regioner).

VAD HÄNDER SEN?

Vad händer med ansökan?

Uppgifterna skickas via formuläret med e-post till medlemsenheten. Det är sedan förbundsstyrelsen som beslutar om att bifalla (bevilja) en ansökan om att starta en LR-förening.

När förbundsstyrelsen har behandlat ärendet, så kommer du att meddelas besked om detta.

Ni kommer också att få stöd från kansliet för att få igång verksamheten i föreningen. 

Har du frågor om din ansökan?

Har du några frågor om ansökan, eller vill komplettera med någonting, så kontaktar du LRs kansli via Maria Westin Nilsson som är Enhetschef för ombud och demokrati.

maria.westinnilsson@lr.se
08-613 27 00.

Mer inom ämnet


Uppdaterad