Ansökan: Starta en LR-förening

Inom privat sektor, gymnasieförbund, region eller statlig myndighet

Här kan du ansöka om att starta en LR-förening inom Lärarnas Riksförbund.

En LR-förening kan startas för en grupp lokalavdelningar som tillhör samma arbetsgivare eller arbetsgivargruppering. LR-föreningar som startats på detta sätt är till exempel Academedia LR-förening, Kunskapsskolan LR-förening och Kalmarsundsgymnasieförbund LR-förening.

Att ansöka om att starta en LR-förening är enkelt:

  • Prata med andra LR-ombud hos samma arbetsgivare, eller arbetsgivargruppering.
  • Bestäm vem som blir kontaktperson för ansökan. Fyll därefter i formuläret nedan och ange namn och kontaktuppgifter till den personen.
  • Förbundsstyrelsen kommer därefter att behandla din ansökan och fattar beslut om etablering av nya LR-föreningar.

VAD HÄNDER SEN?

Vad händer med ansökan?

Uppgifterna skickas via formuläret med e-post till medlemsenheten. Det är sedan förbundsstyrelsen som beslutar om att bifalla (bevilja) en ansökan om att starta en LR-förening.

När förbundsstyrelsen har behandlat ärendet, så kommer du att meddelas besked om detta.

Ni kommer också att få stöd från kansliet för att få igång verksamheten i föreningen. 

Har du frågor om din ansökan?

Har du några frågor om ansökan, eller vill komplettera med någonting, så kontaktar du LRs kansli via Maria Westin Nilsson som är Enhetschef för ombud och demokrati.

maria.westinnilsson@lr.se
08-613 27 00.

Mer inom ämnet


Uppdaterad