Ansökan om särskild förening

Här kan du ansöka om att starta en särskild förening inom Lärarnas Riksförbund hos din arbetsgivare.

Att ansöka om att starta en särskild förening är enkelt. Fyll bara i formuläret och ange namn och kontaktuppgifter till föreningen.

VAD HÄNDER NU?

Vad händer med ansökan?

Uppgifterna skickas via formuläret med e-post till medlemsenheten. Det är sedan förbundsstyrelsen som beslutar om att bifalla (det vill säga bevilja) en ansökan om att starta förening. När förbundsstyrelsen har behandlat ärendet, så kommer du meddelas besked om detta.

Har du frågor om din ansökan?

Har du några frågor om ansökan, eller vill komplettera med någonting, så kontaktar du medlemsenheten.

Ring 08-613 27 00 eller medlem@lr.se

VAD INNEBÄR EN SÄRSKILD FÖRENING INOM LÄRARNAS RIKSFÖRBUND?

Det fackliga arbetet ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt hos olika typer av arbetsgivare. Därför kan förbundsstyrelsen bevilja en grupp medlemmar, som har en annan arbetsgivare än kommunen, att bilda en särskild förening hos sin arbetsgivare.

Lärarnas Riksförbund representeras av en kommunförening gentemot arbetsgivaren när arbetsgivaren är en kommun. När arbetsgivaren är ett gymnasieförbund, landsting, privat företag eller statlig myndighet, så representeras LR i stället av den särskilda föreningen.

En kommunförening har ett kommunombud, medan en särskild förening i stället har ett föreningsombud.

Många av privatanställda medlemmar är anställda av stora företag med skolor i många kommuner. En särskild förening vid sådana företag har verksamhet över flera kommuner.

Andra arbetsgivare inom den privata sektorn är små och driver bara en skola. Om medlemmarna på en sådan skola inte bildat en särskild förening, har kommunföreningen förbundets mandat att företräda dessa medlemmar i arbetsgivarrelaterat fackligt arbete.