Om LR Stud

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, eller LR Stud som vi kallas eftersom det annars tar väldigt lång tid att säga, är en organisation bestående av lärar- och syv-studenter från hela Sverige.

Studerandeföreningen LR Stud är autonom, vilket bland annat innebär att vi har en egen styrelse och en egen ekonomi. Drygt en femtedel av medlemmarna i Lärarnas Riksförbund är studerandemedlemmar, och LR Stud har 11 mandat vid Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ Förbundsmötet.

OM LR STUD I KORTHET

LR Studs arbete

Oavsett vilken typ av medlem du kommer att vara kan det vara både bra och intressant att få veta lite mer om LR stud. Här kommer därför en crash course över hur vår studerandeförening fungerar, och vad du som medlem kan få ur av ditt medlemskap.

  • Tänk dig att LR Stud består av tre grundpelare, påverkan, nytta och socialt, som beskriver olika funktioner inom LR Stud.
  • Varje år antar vi en fokusfråga som ni medlemmar är med och röstar fram, och under året arbetar vi på olika sätt med opinionsbildning kring våra fokusfrågor.
  • LR Stud ger chansen att vara med och påverka både din utbildning och framtida yrkesliv.
  • Genom att vara medlem får du möjlighet att träffa studenter från hela landet och skapa vänner för livet.
  • Genom LR Stud får du också en hel del matnyttigt som du inte får genom din utbildning på lärosätet. Lokalföreningarna hittar på en hel del under året ute på lärosätena och det kan vara allt från föreläsningar till fika och grillkvällar.
  • Vi i den Centrala Styrelsen anordnar även centrala evenemang över året. Självklart kostar det ingenting att åka iväg, LR Stud betalar resor, hotell och mat och du får dessutom ta del av intressanta föreläsningar, workshops och annat kul.
  • Slutligen är det så klart också socialt att vara med i LR Stud. Att vara aktiv i en förening ger ett mervärde som kan vara svårt att få på annat sätt under studietiden. Du kan enkelt engagera dig i din lokala förening, eller starta en lokalförening om det inte finns en på ditt lärosäte.

Studerandemedlem eller aktiv

I LR Stud hittar du en mängd olika sätt att vara medlem – allt från att vara engagerad medlem som startar en lokalföreningar på sitt lärosäten, eller som brinner för skolan och utbildningspolitik och vill påverka, och medlemmar som helt enkelt bara vill vara medlemmar, som hänger med på våra event, kurser och konferenser eller som går på pizza-häng och grillkväll med lokal­föreningen på sitt lärosäte.

Fortbildning för studenter

Varje termin anordnas kostnadsfri fortbildning för studerandemedlemmar som vill ligga steget före in i sitt nya yrke.

Lokala studerandeföreningar

Alla lärosäten, med studenter till lärare och studie- och yrkesvägledare, har möjlighet att starta en lokalförening som representerar studerandemedlemmarna på respektive lärosäte.

Lokalföreningarna är ryggraden inom LR Stud då det är dessa som anordnar aktiviteter och evenemang på respektive lärosäte, för de studerandemedlemmar som går på denna ort.

Varje lokalförening har minst två mandat vid LR Studs konvent. Vid konventet väljs den Centrala Styrelsen.


LR Studs styrelse 2022/2023

LR Studs styrelse väljs varje år av konventet som är föreningens högsta beslutande organ. Du är varmt välkommen att kontakta oss.


Mitt engagemang har jag lärt mig otroligt mycket om min egen utbildning men framför allt mitt kommande yrke, något jag inte har fått genom min egen lärarutbildning. Utan mitt engagemang hade jag inte känt mig så rustad för mitt yrkesliv, såsom jag faktiskt gör idag.

Emelie Fransson, ordförande LR Stud