Saco studentråd

Samlar studentsektionerna inom Sacos medlemsförbund

LR Stud utgör, tillsammans med 18 andra studerandeföreningar, Saco Studentråd, Sveriges största studentfackliga organisation.

Genom Saco Studentråd har vi möjlighet att påverka i frågor som berör alla studenter. Istället för att LR Stud driver frågorna själva används kompetens och kraft från närmare 100 000 studenter.

SACO STUDENTRÅD

En nollvision

Saco Studentråd driver aktivt kampanjen En nollvision – ingen ska ångra sin utbildning som handlar om att högre utbildning genom en stark arbetsanknytning alltid ska förbereda studenterna för ett långt och givande yrkesliv.


LR Studs representanter 2021/2022

LR Studs styrelse väljer vilka som ska representera föreningen i Saco.

  • Saco presidieråd: Emelie Fransson och Frida Sjöstedt
  • Saco medlemsråd: Alternerande