Att vara kontaktombud på en skola

Bra alternativ om skolan saknar lokalavdelning

På skolor med få medlemmar, och som saknar valda lokalombud, kan kommunombudet eller föreningsombudet istället anmäla ett kontakt­ombud.

Förmedlar information och kontaktar nyanställda

Kontaktombudet kan ta emot och förmedla lokal och central facklig information, och kan också hjälpa till att kontakta nyanställda på skolan. Dessutom finns det då också någon på skolan som kan kontakta de nyanställda.

Ett kontaktombud är däremot ingen facklig förtroendeman, förtroendevald, och har därför inget förhandlingsansvar och blir inte kallad till fackliga kurser.

Hur blir jag kontaktombud?

Om du saknar du en vald facklig representant på din skola, kan du anmäla dig som kontaktombud. Kontakta kommunombudet om du jobbar inom kommunal sektor eller föreningsombudet om du jobbar på en privat skola. Ombudet hittar du här.

Frågor och svar om kontaktombud

Den som är medlem i Lärarnas Riksförbund och arbetar på en skola som saknar lokalombud, till exempel en mindre 1–6-skola.

Kommunombudet (eller föreningsombudet för privat skola) anmäler ett kontaktombud. Målet är fortfarande att ha ett förtroendevalt lokalombud, men det här är en bra lösning tills lokalombud valts.

Samma fackliga information som lokalombuden, till exempel nyhetsbrevet Ombudsnytt och avtalsinformation. Kommunombudet bör också se till att den som är kontaktombud har blanketter till hands:

  • Medlemsansökan till Lärarnas Riksförbund för yrkesverksamma och för studerande (LR Stud)
  • Ändringsanmälan
  • Ansökan om medlemskap i a-kassan (Akademikernas a-kassa)

Titta igenom och vidarebefordra det som är intressant till övriga medlemmar i Lärarnas Riksförbund på skolan. Om kommunombudet bjuder in medlemmarna till möte, så är det kontaktombudet som ser till att övriga medlemmar i Lärarnas Riksförbund får inbjudan.

Ja, de arbetsuppgifter som kommunföreningens styrelse kommer fram till tillsammans med kontaktombuden. Några exempel:

  • Kontaktombudet kan presentera sig och Lärarnas Riksförbund för de lärarstuderande som är på VFU, och dela ut lämpligt material.
  • I början av varje termin kan kontaktombudet kontakta nyanställda och se till att blanketten Ändringsanmälan (gäller medlemmar från andra skolor eller medlem i LR Stud) eller ny medlemsansökan fylls i.

Javisst!

Nej. Kontaktombudet har inte samma roll som ett valt ombud. Tanken är att kontaktombudet ska fungera som ”brevlåda” tills det finns lokalombud. Då erbjuds däremot fackliga kurser. Men det finns kommunombud som bjuder in kontaktombuden till ett eller ett par möten varje år.


Uppdaterad