Vad kostar det att vara medlem?

Avgifter medlemskap i Lärarnas Riksförbund

Medlemsavgiften till förbundet varierar beroende på din situation, och för de allra flesta medlemmar ingår en värdefull inkomstförsäkring i avgiften.

Prislista

Gäller från och med maj 2019.


Kategorier

Avgifter

Medlemsavgift

300 kr/månad

Deltid upp till 74%

150 kr/månad *

Föräldraledig 100%

150 kr/månad **

Sjukskriven minst 50%

200 kr/månad **

Arbetslös

200 kr/månad **

Tjänstledig utan inkomst

100 kr/månad **

Pensionär

50 kr/månad

Studerande

0 kr/månad (avgiftsfritt)******

Nyexaminerad

100 kr första månaden, därefter avgiftsfritt resterande del av året.

Andra året är medlemsavgiften 200 kr/månad. *******

Dubbelansluten

Enligt avtal ****

Samarbetsavtal med SSR

Enligt samarbetsavtal *****

Akademikernas a-kassalänk till annan webbplats

140 kr/månad *** (ny avgift från 1 oktober 2020)


MEDLEMSAVGIFTEN

Försäkringar via Lärarförsäkringar betalas samtidigt som medlemsavgiften till förbundet. Försäkringsinnehav kan som medlem granskas via översikten Mina försäkringar.

*) Deltid upp till 74 %

Full medlemsavgift betalas från 75 % arbetstid. Omvandlas automatiskt till heltid, efter ett år med deltid. Du måste själv kontakta förbundet för att fortsätta med deltidsavgift. Du kan inte få avdraget retroaktivt. Gäller från och med 1 maj 2019.

**) Föräldraledighet, sjuk-
skrivning, arbetslöshet, tjänstledighet

Max ett år i taget, om du inte kan ange ett exakt slutdatum från början. Du kan inte få avdraget retroaktivt.


***) Akademikernas a-kassalänk till annan webbplats

En enhetlig premie för alla. Du som betalar direkt till Akademikernas a-kassa (AEA) eller som vill byta a-kassa kan kontakta medlemsenheten för hjälp.

*****) Samarbetsavtal med SSR

Du som arbetar som lärare men saknar lärarutbildning kan bli medlem i Akademikerförbundet SSR som LR har tecknat ett samarbetsavtal med. Du får då många av de fördelar ett medlemskap i Lärarnas Riksförbund ger. Läs mer hos Akademikerförbundet SSRlänk till annan webbplats

******)Studerande

Gäller för dig som studerar till lärare eller studie-och yrkesvägledare. Inkomst-försäkringen börjar gälla från och med den tidpunkt du blir yrkesverksam medlem.
Studerar du samtidigt som du arbetar som lärare är det ett yrkesaktivt medlemskap med deltidsavgift.

****) Dubbelanslutning

Som dubbelansluten medlem betalar du avgifter enligt den överenskommelse som finns mellan Lärarnas Riksförbund och det andra förbundet. Kontakta medlemsenheten för mer information.

Avtal om dubbelanslutning finns med:

  • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
  • SRAT
  • SULF
  • Naturvetarna
  • Sveriges Psykologförbund (SPF)
  • Fysioterapeuterna


*******)Nyexaminerad

Gäller endast för den som också varit studerandemedlem i Lärarnas Riksförbund.

Frågor & svar

Lärarnas Riksförbund rekryterar och organiserar lärare som har behörighet för lärar­befattningar från grundskolan och uppåt i utbildningssystemet. Lärarnas Riksförbund och Akademikerförbundet SSR har, som systerorganisationer inom Saco, tecknat ett samarbetsavtal som gör att du som inte har en lärarexamen ändå kan omfattas av Lärarnas Riksförbunds kollektivavtal på området och få tillgång till relevant kommunikation inom lärarområdet.

Skaffar du dig lärarbehörigheten begär du och flyttas enkelt över till Lärarnas Riksförbund som fullvärdig yrkesaktiv medlem. Som akademiker hittar du alltid ett förbund som är rätt för dig – och här får du tillgång till två förbund som samarbetar för bästa möjliga relevans för dig! Läs mer hos Akademikerförbundet SSRlänk till annan webbplats.

Det innebär att du får Lärarnas Riksförbunds prisbelönta medlemstidning Skolvärlden hemskickad till dig. Du får lokalt på skolan tillgång till samma information som alla Lärarnas Riksförbunds medlemmar, dessutom får du lokala e-post-utskick, inbjudningar med mera. Läs mer hos Akademikerförbundet SSRlänk till annan webbplats

Nej! Lärarnas Riksförbund och Akademikerförbundet SSR har ett samarbetsavtal som gör att du betalar bara en avgift.

Det är SSR som aviserar sin medlemsavgift, som förbunden sedan delar på enligt en uppgjord modell. Läs mer hos Akademikerförbundet SSRlänk till annan webbplats

Mer inom ämnet


Uppdaterad