Vad kostar det att vara medlem?

Avgifter för medlemskap i Lärarnas Riksförbund

Medlemsavgiften till förbundet varierar beroende på din situation, och för de allra flesta medlemmar ingår en värdefull inkomstförsäkring i avgiften.

Förbundet beslutade vid Förbundsmötet i maj 2021 om att anta ett nytt avgiftssystem. Ordinarie medlemsavgiften är i nuläget 0,8 % av kollektivets median­månads­lön.

Förbundet justerar inte avgifter i efterhand. Hör av dig till medlem@lr.se direkt om du kan omfattas av något annat än ordinarie medlemsavgift.

Prislista


Kategorier

Avgifter

Medlemsavgift

310 kr/månad

Temporär reducerad avgift

175 kr/månad *

Pensionär

50 kr/månad **

Studerande

0 kr/månad ***

Dubbelansluten

Enligt avtal *****

Samarbetsavtal med SSR

Enligt samarbetsavtal *******

Akademikernas a-kassa Länk till annan webbplats.

130 kr/månad ****Nyexaminerad

50 kr/månad första året som nyexaminerad. Även år två har du en reducerad avgift och betalar endast 125 kr/månad. ******


MEDLEMSAVGIFTEN

Försäkringar via Lärarförsäkringar betalas samtidigt som medlemsavgiften till förbundet. Försäkringsinnehav kan som medlem granskas via översikten Mina försäkringar.

*) Temporär reducerad avgift

Har du en deltidstjänst, är föräldraledig, sjukskriven, arbetslös eller tjänstledig utan lön - och därmed arbetar 74 procent eller mindre - kan du ansöka om temporärt reducerad avgift. Temporär reducerad avgift kan som max läggas på 12 månader i taget. Du måste själv kontakta förbundet innan den satta tiden löper ut, annars övergår avgiften automatiskt till ordinarie medlemsavgift. Du kan inte få avdraget retroaktivt.

**) Pensionär
Du behöver själv meddela förbundet när det är dags för pension för att kunna få pensionärsavgift. Har du gått i pension men arbetar betalar du temporär reducerad avgift.

***)Studerande
Gäller för dig som studerar till lärare eller studie-och yrkesvägledare. Inkomstförsäkringen börjar gälla från och med den tidpunkt du blir yrkesverksam medlem. Studerar du samtidigt som du arbetar som lärare är det ett yrkesaktivt medlemskap med temporär reducerad avgift. Ett studerandemedlemskap kan vara i max åtta år.

****) Akademikernas a-kassa Länk till annan webbplats.

En enhetlig premie för alla. Du som betalar direkt till Akademikernas a-kassa (AEA) eller som vill byta a-kassa kan kontakta medlemsenheten för hjälp.

*****) Dubbelanslutning

Som dubbelansluten medlem betalar du avgifter enligt den överenskommelse som finns mellan Lärarnas Riksförbund och det andra förbundet. Kontakta medlemsenheten för mer information.

Avtal om dubbelanslutning finns med:

  • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
  • SRAT
  • SULF
  • Naturvetarna
  • Sveriges Psykologförbund (SPF)
  • Fysioterapeuterna

******)Nyexaminerad

Gäller endast för den som också varit studerandemedlem i Lärarnas Riksförbund.

*******) Samarbetsavtal med SSR

Du som arbetar som lärare men saknar lärarutbildning kan bli medlem i Akademikerförbundet SSR som LR har tecknat ett samarbetsavtal med. Du får då många av de fördelar ett medlemskap i Lärarnas Riksförbund ger. Läs mer hos Akademikerförbundet SSR Länk till annan webbplats.

Erbjudandet om sex månader kostnadsfritt medlemskap gäller endast för nya yrkesverksamma medlemmar. Erbjudandet gäller inte för den som tidigare tagit del av liknande erbjudande eller kommer från något av de förbunden som 2023 bildar Sveriges Lärare.

Försäkringar via Lärarförsäkringar betalas samtidigt som medlemsavgiften till förbundet. Försäkringsinnehav kan du som är medlem granska via översikten Mina försäkringar.

Frågor & svar

Lärarnas Riksförbund rekryterar och organiserar lärare som har behörighet för lärar­befattningar från grundskolan och uppåt i utbildningssystemet. Lärarnas Riksförbund och Akademikerförbundet SSR har, som systerorganisationer inom Saco, tecknat ett samarbetsavtal som gör att du som inte har en lärarexamen ändå kan omfattas av Lärarnas Riksförbunds kollektivavtal på området och få tillgång till relevant kommunikation inom lärarområdet.

Skaffar du dig lärarbehörigheten begär du och flyttas enkelt över till Lärarnas Riksförbund som fullvärdig yrkesaktiv medlem. Som akademiker hittar du alltid ett förbund som är rätt för dig – och här får du tillgång till två förbund som samarbetar för bästa möjliga relevans för dig! Läs mer hos Akademikerförbundet SSR Länk till annan webbplats..

Det innebär att du får Lärarnas Riksförbunds prisbelönta medlemstidning Skolvärlden hemskickad till dig. Du får lokalt på skolan tillgång till samma information som alla Lärarnas Riksförbunds medlemmar, dessutom får du lokala e-post-utskick, inbjudningar med mera. Läs mer hos Akademikerförbundet SSR Länk till annan webbplats.

Nej! Lärarnas Riksförbund och Akademikerförbundet SSR har ett samarbetsavtal som gör att du betalar bara en avgift.

Det är SSR som aviserar sin medlemsavgift, som förbunden sedan delar på enligt en uppgjord modell. Läs mer hos Akademikerförbundet SSR Länk till annan webbplats.

Mer inom ämnet


Uppdaterad