Vad kostar det att vara medlem?

Avgifter medlemskap i Lärarnas Riksförbund

Medlemsavgiften till förbundet varierar beroende på din situation, och för de allra flesta medlemmar ingår en värdefull inkomstförsäkring i avgiften.

”Förbundsavgiften till Lärarnas Riksförbund är avdragsgill. Det innebär att du får ett skatteavdrag på 25 procent av förbundsavgiften, förutsatt att du har betalat minst 400 kronor under året. Som medlem behöver du inte göra något särskilt, utan avdraget sker automatiskt genom att Lärarnas Riksförbund skickar in kontrolluppgift till Skatteverket.”

Lagstiftningen om detta trädde i kraft den 1 juli 2018.

Prislista

Gäller från och med maj 2019.


Kategorier

Avgifter

Medlemsavgift

300 kr/månad

Deltid upp till 74%

150 kr/månad *

Föräldraledig 100%

150 kr/månad **

Sjukskriven minst 50%

200 kr/månad **

Arbetslös

200 kr/månad **

Tjänstledig utan inkomst

100 kr/månad **

Pensionär

50 kr/månad

Studerande

0 kr/månad (avgiftsfritt)

Nyexaminerad

100 kr första månaden, därefter avgiftsfritt resterande del av året.

Andra året är medlemsavgiften 200 kr/månad.

Dubbelansluten

Enligt avtal ****

Samarbetsavtal med SSR

Enligt samarbetsavtal *****

Akademikernas a-kassa

110 kr/månad ***

MEDLEMSAVGIFTEN

Försäkringar via Lärarförsäkringar betalas samtidigt som medlemavgiften till förbundet. Försäkringsinnehav kan som medlem granskas via översikten Mina försäkringar.

*) Deltid upp till 74%

Full medlemsavgift betalas från 75% arbetstid. Omvandlas automatiskt till heltid, efter ett år med deltid. Du måste själv kontakta förbundet för att fortsätta med deltidsavgift. Du kan inte få avdraget retroaktivt. Gäller från och med 1 maj 2019.

**) Föräldraledighet, sjuk-
skrivning, arbetslöshet, tjänstledighet

Max ett år i taget, om du inte kan ange ett exakt slutdatum från början. Du kan inte få avdraget retroaktivt.

***) Akademikernas a-kassa

En enhetlig premie för alla. Du som betalar direkt till Akademikernas a-kassa (AEA) eller som vill byta a-kassa kan kontakta medlemsenheten för hjälp.

*****) Samarbetsavtal med SSR

Du som arbetar som lärare men saknar lärarutbildning kan bli medlem i Akademikerförbundet SSR som LR har tecknat ett samarbetsavtal med. Du får då många av de fördelar ett medlemskap i Lärarnas Riksförbund ger.

****) Dubbelanslutning

Som dubbelansluten medlem betalar du avgifter enligt den överenskommelse som finns mellan Lärarnas Riksförbund och det andra förbundet. Kontakta medlemsenheten för mer information.

Avtal om dubbelanslutning finns med:

  • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
  • SRAT
  • SULF
  • Naturvetarna
  • Sveriges Psykologförbund (SPF)
  • Fysioterapeuterna
Frågor & svar

Ja, du kan få skattereduktion för fackföreningsavgift. Lagstiftningen om detta trädde i kraft den 1 juli 2018. Du kan få skattereduktion för fackföreningsavgifter som du har betalat från och med den 1 juli 2018.

Skattereduktion medges med 25 procent av den sammanlagda fackföreningsavgiften under året om den sammanlagda avgiften har varit minst 400 kronor.

Skatteverket medger skattereduktionen automatiskt om arbetstagarorganisationen (Lärarnas Riksförbund) har lämnat kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter. Du behöver alltså inte begära skattereduktionen i din inkomstdeklaration.

Lärarnas Riksförbund rekryterar och organiserar lärare som har behörighet för lärarbefattningar från grundskolan och uppåt i utbildningssystemet. Lärarnas Riksförbund och Akademikerförbundet SSR har, som systerorganisationer inom Saco, tecknat ett samarbetsavtal som gör att du som inte har en lärarexamen ändå kan omfattas av LRs kollektivavtal på området och få tillgång till relevant kommunikation inom lärarområdet. Skaffar du dig lärarbehörigheten begär du och flyttas enkelt över till Lärarnas Riksförbund som fullvärdig yrkesaktiv medlem. Som akademiker hittar du alltid ett förbund som är rätt för dig – och här får du tillgång till två förbund som samarbetar för bästa möjliga relevans för dig!


Det innebär att du får LRs prisbelönta medlemstidning ”Skolvärlden” hemskickad till dig, du får nyhetsbrevet ”Lärarnytt”, inloggning och tillgång till LRs webbplats med massor med bra information, inspiration och användbara verktyg för dig som arbetar som lärare.
Dessutom får du tillgång till samma information som alla LRs medlemmar lokalt på skolan får tillgång till i form av mejlutskick från LR lokalt, inbjudningar osv.

Nej! Lärarnas Riksförbund och Akademikerförbundet SSR har ett samarbetsavtal som gör att du betalar bara en avgift, och det är SSR som aviserar sin medlemsavgift, som förbunden sedan delar på enligt en uppgjord modell.

Mer inom ämnet


Uppdaterad