Vad kostar det att vara medlem?

Avgifter medlemskap i Lärarnas Riksförbund

Medlemsavgiften till förbundet varierar beroende på din situation, och för de allra flesta medlemmar ingår en värdefull inkomstförsäkring i avgiften.

Prislista

Gäller från och med maj 2019.


Kategorier

Avgifter

Medlemsavgift

300 kr/månad

Deltid upp till 74%

150 kr/månad *

Föräldraledig 100%

150 kr/månad **

Sjukskriven minst 50%

200 kr/månad **

Arbetslös

200 kr/månad **

Tjänstledig utan inkomst

100 kr/månad **

Pensionär

50 kr/månad

Studerande

0 kr/månad (avgiftsfritt)******

Nyexaminerad

100 kr första månaden, därefter avgiftsfritt resterande del av året.

Andra året är medlemsavgiften 200 kr/månad. *******

Dubbelansluten

Enligt avtal ****

Samarbetsavtal med SSR

Enligt samarbetsavtal *****

Akademikernas a-kassalänk till annan webbplats

140 kr/månad *** (ny avgift från 1 oktober 2020)


MEDLEMSAVGIFTEN

Försäkringar via Lärarförsäkringar betalas samtidigt som medlemsavgiften till förbundet. Försäkringsinnehav kan som medlem granskas via översikten Mina försäkringar.

*) Deltid upp till 74 %

Full medlemsavgift betalas från 75 % arbetstid. Omvandlas automatiskt till heltid, efter ett år med deltid. Du måste själv kontakta förbundet för att fortsätta med deltidsavgift. Du kan inte få avdraget retroaktivt. Gäller från och med 1 maj 2019.

**) Föräldraledighet, sjuk-
skrivning, arbetslöshet, tjänstledighet

Max ett år i taget, om du inte kan ange ett exakt slutdatum från början. Du kan inte få avdraget retroaktivt.


***) Akademikernas a-kassalänk till annan webbplats

En enhetlig premie för alla. Du som betalar direkt till Akademikernas a-kassa (AEA) eller som vill byta a-kassa kan kontakta medlemsenheten för hjälp.

*****) Samarbetsavtal med SSR

Du som arbetar som lärare men saknar lärarutbildning kan bli medlem i Akademikerförbundet SSR som LR har tecknat ett samarbetsavtal med. Du får då många av de fördelar ett medlemskap i Lärarnas Riksförbund ger. Läs mer hos Akademikerförbundet SSRlänk till annan webbplats

******)Studerande

Gäller för dig som studerar till lärare eller studie-och yrkesvägledare. Inkomst-försäkringen börjar gälla från och med den tidpunkt du blir yrkesverksam medlem.
Studerar du samtidigt som du arbetar som lärare är det ett yrkesaktivt medlemskap med deltidsavgift.

****) Dubbelanslutning

Som dubbelansluten medlem betalar du avgifter enligt den överenskommelse som finns mellan Lärarnas Riksförbund och det andra förbundet. Kontakta medlemsenheten för mer information.

Avtal om dubbelanslutning finns med:

  • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
  • SRAT
  • SULF
  • Naturvetarna
  • Sveriges Psykologförbund (SPF)
  • Fysioterapeuterna


*******)Nyexaminerad

Gäller endast för den som också varit studerandemedlem i Lärarnas Riksförbund.