Varför Lärarnas Riksförbund?

Vi är ett akademiskt fackförbund för lärare och studie- och yrkesvägledare.

Hos oss finns inte rektorer eller skolledare. Vi ansluter endast utbildade, behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Detta är ett krav som Lärarnas Riksförbund alltid framhållit och är ett viktigt krav när det gäller att stärka yrkesroll och status.

Att vara lärare eller studie- och yrkesvägledare innebär ett stort ansvar. Lärarnas Riksförbund är helt och hållet ett yrkesförbund och vi organiserar inte skolledare. På så sätt behöver vi inte lägga tid och resurser på att förbättra chefernas löne- och anställningsvillkor. Med en homogen medlemsgrupp blir det lättare för oss att med kraft driva medlemmarnas frågor.

Alla våra ombud är själva yrkesverksamma

Lärarnas Riksförbund har välutbildade och kunniga ombud över hela Sverige. Alla våra ombud är själva yrkesverksamma, så de kan ditt yrke och dina frågor. Hjälpen är nära när du behöver, och det skapar trygghet för dig. Genom lokalombudet på den egna skolan, och företrädare för föreningen, har du som medlem tillgång till en omfattande facklig service när du behöver. Utöver detta har du också tillgång till Lärarnas Riksförbunds medlemsjour. Den som inte är medlem kan behöva anlita juridisk hjälp på egen hand och det kan bli kostsamt.“Som medlem är du det viktigaste i vår verksamhet och vi finns där för dig innan, under och även efter din anställning. Välkommen till oss!”

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund