Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +


Mer tid för varje elev

Några minuter per vecka. Mer än så kan inte lärare ägna åt varje elevs kunskapsutveckling. I stället tvingas vi göra annat som inte har med under­visningen att göra. Detta får konsekvenser för elevernas kunskapsresultat. 

Men undervisning av god kvalitet skapas inte av sig själv – den behöver förberedas och efterarbetas. Ge lärare mer tid för varje elev.

Avlasta lärare och vägledare

Låt lärare och studie- och yrkesvägledare fokusera på eleverna i stället för på en massa andra saker. Satsa på andra yrkeskategorier i skolan som avlastar lärarna med exempelvis central rättning av nationella prov och hanterar administrativa arbetsuppgifter. Satsa på tidigare vägledning och på mindre klasser i de lägre åldrarna.

Inför ökat statligt ansvar

Skolan ska vara likvärdig, oavsett var eleverna bor. Låt därför staten finansiera och reglera skolornas verksamhet. Ge lärare och studie- och yrkesvägledare den professionella makten över sina yrken.

Satsa på läraryrket

Många tusen lärare kommer att saknas om några år. Satsa på bättre arbetsvillkor och högre lön för att fler ska välja läraryrket och vilja stanna kvar.

Se och sprid filmerna om Mer tid

I en rad filmer beskriver Lärarnas Riksförbund problemet och föreslår lösningar. Se filmerna på Facebook, och hjälp oss gärna att dela och sprida dem! Klicka på bilderna för att komma till respektive film.

En lärares tid äts upp av arbetsuppgifter som egentligen inte har med yrket att göra. Tiden som blir över räcker bara till 3 minuter i veckan för varje elev. Låt lärare göra rätt saker.

En lärares tid äts upp av arbetsuppgifter som egentligen inte har med yrket att göra. Tiden som blir över räcker bara till 3 minuter i veckan för varje elev. Låt lärare göra rätt saker.

En lärare har hundratals relationer med elever och föräldrar att underhålla. Men idag räcker tiden bara till 3 minuter i veckan för varje elev. Lärare behöver tid att bygga relationer.

En lärare har hundratals relationer med elever och föräldrar att underhålla. Men idag räcker tiden bara till 3 minuter i veckan för varje elev. Lärare behöver tid att bygga relationer.

Fråga 1: Elever har rätt till individuellt anpassad undervisning. Men en genomsnittlig ämneslärare har endast några minuter att ägna varje elevs kunskapsutveckling per vecka.
SANT
FALSKT
Fråga 2: Undervisning av god kvalitet skapas inte av sig själv – den behöver förberedas och efterarbetas. De flesta lärare är övertygade om att de kan hjälpa fler elever att nå målen om de får mer tid till förberedelser och efterarbete.
SANT
FALSKT
Fråga 3: Många lärare har ytterligare uppdrag i sin tjänst, till exempel som mentor, förstelärare, ämnesansvarig eller arbetsdagsledare. Omkring hälften av lärarna får ingen avsatt tid för sådana uppdrag.
SANT
FALSKT
Fråga 4: Lärarnas Riksförbund vill se satsningar på andra yrkeskategorier i skolan som kan utföra uppgifter som ligger på lärare idag. Vi vill också att man inför central rättning av nationella prov samt färre administrativa arbetsuppgifter för lärare. Det skulle ge mer tid för varje elev.
SANT
FALSKT
Fråga 5: I snitt ansvarar en studie- och yrkesvägledare för omkring 480 elever att vägleda inför framtida studier och jobb.
SANT
FALSKT

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-07 15.47