Lärarnas Riksförbund — skolan är framtiden

Vi är alltid på väg framåt

Tillsammans kan vi se till att morgondagens lärare och elever får bästa möjliga förutsättningar.

Allt fler lärare väljer Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 92 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Vi är rikstäckande med över 300 föreningar, 29 distrikt och ett centralt kansli i Stockholm. För dig som fortfarande studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare har vi en studerandeförening som finns representerad på de flesta studieorter.

Lärarnas Riksförbund är en del av Saco

Lärarnas Riksförbund är en del av Saco

Saco samlar över 650 000 akademiker i 23 olika medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar Saco för att akademisk utbi...

Läs mer
Ett modernt förbund med 135 år av historia

Ett modernt förbund med 135 år av historia

Lärarkåren är en av de akademikergrupper som var tidigt ute med att organisera sig för att ta tillvara sina yrkesintressen. Sedan 1884 har medlemsanta...

Läs mer

Vår viktiga roll

Lärarnas Riksförbund är ett akademiskt yrkesförbund. Det betyder att våra medlemmar är utbildade, behöriga och oftast legitimerade lärare och studie- och yrkesvägledare. Lärare har ett samhällsuppdrag och därför definieras läraryrket som en profession. Vi ansluter inte rektorer, arbetsgivare eller arbetsledare. Inte heller förskollärare finns hos oss. Det innebär att vi kan fokusera och koncentrera oss på hjärtefrågor som rör just din yrkesroll och kan rikta våra insatser – där det som bäst behövs.

Vi anser att staten bör ta ett helhetsansvar för skolan. Alla elever ska nämligen ges möjlighet till en likvärdig utbildning, därför är skolan i allra högsta grad en nationell angelägenhet. Skolan ska tillföra kunskap och utveckling och vara en trygg miljö för dem som vistas där. För många barn och unga är skolan deras dagliga arbetsplats under många år. För att lärmiljön och utbildningen ska hålla en hög och jämn kvalitet behöver lärare utrymme att vara just lärare. Vi arbetar hårt för att framtidens skola ska uppfylla just dessa krav. Vi är dessutom ett av Sacos största förbund. 

Ett lägre pris. Ett högre värde.

Bli medlem i Lärarnas Riksförbund nu. Det ger dig mervärde genom kunskap, trygghet och glädje. Då du nyttjar våra medlemserbjudanden har du snabbt tjänat in hela månadskostnaden. En god investering på flera sätt.

Gör som 90 000 andra medlemmar