bilder på lärare i samtal i trappa

Lärarnas Riksförbund — skolan är framtiden

Vi är alltid på väg framåt

Tillsammans kan vi se till att morgondagens lärare och elever får bästa möjliga förutsättningar.

Allt fler lärare väljer Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund är en partipolitiskt obunden organisation. Medlem i Lärarnas Riksförbund kan den vara som har lärarbehörighet inom grundskola/gymnasieskola och motsvarande skolformer, högskola eller den som har behörighet som studie-och yrkesvägledare. Även studerande och pensionärer inom dessa grupper kan vara medlemmar i förbundet.

Vi är rikstäckande med över 300 föreningar, 29 distrikt och ett centralt kansli i Stockholm. För dig som fortfarande studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare har vi en studerandeförening som finns representerad på de flesta studieorter.


Lärarnas Riksförbund är en del av Saco

Lärarnas Riksförbund är en del av Saco

Saco är akademikernas röst i samhällsdebatten och samlar över 700 000 akademiker i 21 olika medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och a...

Läs mer
About us in other languages

About us in other languages

Lärarnas Riksförbund (The National Union of Teachers in Sweden) is the only trade union in Sweden exclusively for qualified teachers, study advisors a...

Läs mer
1 januari 2023 etableras Sveriges Lärare
Bild på röstlapp som läggs i låda

1 januari 2023 etableras Sveriges Lärare

Här hittar du information om förslag till ny framtida organisering och den kommande medlemsomröstningen som pågår mellan 20 januari och 15 februari.

Läs om medlemsomröstning och förslaget till ny organisering
Ett modernt förbund med 138 år av historia

Ett modernt förbund med 138 år av historia

Lärarkåren är en av de akademiker­grupper som var tidigt ute med att organisera sig för att ta tillvara sina yrkes­intressen. Sedan 1884 har medlems­a...

Läs mer

Vår viktiga roll

Lärarnas Riksförbund är ett akademiskt yrkesförbund. Det betyder att våra medlemmar är utbildade, behöriga och oftast legitimerade lärare och studie- och yrkesvägledare. Lärare har ett samhällsuppdrag och därför definieras läraryrket som en profession. Vi ansluter inte rektorer, arbetsgivare eller arbetsledare. Inte heller förskollärare finns hos oss. Det innebär att vi kan fokusera och koncentrera oss på hjärtefrågor som rör just din yrkesroll och kan rikta våra insatser – där det som bäst behövs.

Vi anser att staten bör ta ett helhetsansvar för skolan. Alla elever ska nämligen ges möjlighet till en likvärdig utbildning, därför är skolan i allra högsta grad en nationell angelägenhet. Skolan ska tillföra kunskap och utveckling och vara en trygg miljö för dem som vistas där. För många barn och unga är skolan deras dagliga arbetsplats under många år. För att lärmiljön och utbildningen ska hålla en hög och jämn kvalitet behöver lärare utrymme att vara just lärare. Vi arbetar hårt för att framtidens skola ska uppfylla just dessa krav. Vi är dessutom ett av Sacos största förbund. 

Lärarnas Riksförbunds internationella arbete

Lärarnas Riksförbunds internationella arbete

Fackföreningsrörelsen utgör en viktig del i ett demokratiskt samhälle. På många håll i världen är fackliga och mänskliga rättigheter långt ifrån själv...

Läs mer
Lärarnas Riksförbunds organisation

Lärarnas Riksförbunds organisation

Det centrala och överordnade syftet med all verksamhet i Lärarnas Riksförbund är att tillvarata och förbättra villkoren för lärare och studie- och yrk...

Läs mer
Lärarnas Riksförbunds stadgar

Lärarnas Riksförbunds stadgar

Allt förbundets arbete, centralt och lokalt, utgår ifrån Lärarnas Riksförbunds stadgar. De nuvarande stadgarna började gälla 1 januari 2021. Stadgar f...

Läs mer
Webbutiken stänger 9 december

Webbutiken stänger 9 december

LR:s webbutik kommer att stänga inför bildandet av Sveriges Lärare vid nyår. Fredag 9 december 2022 är sista dagen att lägga beställningar. Fram tills...

Läs mer

Ett lägre pris. Ett högre värde.

Bli medlem i Lärarnas Riksförbund nu. Det ger dig mervärde genom kunskap, trygghet och glädje. Nyttjar du dessutom våra medlemserbjudanden har du snabbt tjänat in hela månadskostnaden. En god investering på flera sätt alltså.

Gör som 92 000 andra, bli medlem redan idag. Ju fler vi är desto starkare blir vi.