Lärarnas Riksförbund stödjer lärares fackliga kamp i Kenya

Skriver brev till Kenyas president i solidaritet med lärarfacket

Kenya National Union of Teachers (KNUT) utsätts för påtryckningar för att kväva organisationen. Attacken har pågått sedan 2019 trots att handlingarna varit olagliga. Education International har uppmanat Kenyas regering att sluta trakassera KNUT, dess ledare och medlemmar. De uppmanas också att respektera fackliga rättigheter som garanteras av nationella lagar och internationella standarder. Även Lärarnas Riksförbund har skickat ett brev till Kenyas president.

Internationellt stöd för lärarfack i Kenya

Education International (EI) har uppmanat alla sina medlemsorganisationer att massivt stödja Kenya National Union of Teachers (KNUT) för att stoppa försöken från Teachers Service Commission att kväva unionen.

Attacken från Teachers Service Commission (TSC) har fortsatt oavbrutet sedan 2019, trots att handlingarna varit olagliga. Varje månad minskar antalet lärare som är anslutna till KNUT. Fram till maj 2019 representerade KNUT stolt över 200 000 registrerade medlemmar, antalet medlemmar är nu nere på cirka 17 000.

TSC har använt flera metoder för att avsevärt minska antalet medlemmar i facket och för att tvinga lärare att gå ur KNUT något som har fått stora ekonomiska konsekvenser och förlamat facket. Dessutom måste KNUT genomföra dyra val i sina 110 avdelningar senast den 31 mars, myndigheterna har hotat att avregistrera facket om dessa val inte genomförs.

EI fortsätter att stå i solidaritet med dess medlemsförbund, KNUT, och Kenya fackföreningsrörelse i deras kamp för att försvara fackliga rättigheter.

EI har uppmanat TSC och Kenyas regering att sluta trakassera KNUT, dess ledare och medlemmar och att respektera fackliga rättigheter som garanteras av nationella lagar och internationella standarder. Detta har även Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén gjort i ett brev till Kenyas president.