Därför ska du bry dig om hur kollegor i andra länder har det

Gå med i facket och gör skillnad

Rapporten Global Rights Index 2021 visar på tre världstrender: demokratin är i kris, kontrollen och övervakningen av arbetstagare ökar och rättsstater krymper och lagar skärps.

3 skäl till varför du ska bry dig om arbetstagare i världen

Global Rights Index 2021 visar att våra mänskliga rättigheter på jobbet kränks runt om i världen. Men varför ska vi här i Sverige bry oss om det? Här är tre anledningar:

  • Vi har kollegor i andra länder där villkoren ofta är sämre – vilket riskerar att påverka svenska jobb och villkor. Ska vi ha schysta jobb och bra arbetsmiljö på våra arbetsplatser i Sverige måste vi arbeta för att arbetstagare runt om i världen har samma rättigheter och att dessa rättigheter respekteras.
  • Vi kan inte bekämpa fattigdom, sociala orättvisor och klimatkrisen om arbetstagare saknar rättigheter och inte kan försörja sig.
  • Vi i Sverige kan inte ensamt förändra världen till det bättre. Det måste vi göra tillsammans.

3 sätt att göra världen lite bättre redan idag

Global Rights Index 2021 visar att våra mänskliga rättigheter på jobbet kränks runt om i världen. Det här måste vi sätta stopp för och du kan göra skillnad redan idag. Hur? Så här:

  • Om du inte redan är medlem – gå med i facket!
  • Delta i kampanjen #rightsindex i sociala medier och dela inlägg.
  • Var en medveten konsument både privat, i jobbet och föreningslivet. Om fler efterfrågar schysta villkor och ställer krav på hållbarhet ökar chansen att leverantörer lyssnar.

Människor mördas och utsätts för våld på grund av sitt fackliga engagemang – det måste vi sätta stopp för!

En ny rapport från världsfacket ITUC visar att människor mördas och utsätts för våld runt om i världen när de arbetar för schysta arbetsvillkor och bra arbetsmiljö för sig själva och sina kollegor. Det här är inte okej och något som svenska fackförbund och den globala fackliga rörelsen kämpar för att sätta stopp för.

Läs hela rapporten på www.globalrightsindex.org Länk till annan webbplats.

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter

Att vara medlem i facket och på så vis kunna påverka sin arbetsplats och arbetsvillkor är en mänsklig rättighet. Rapporten Global Rights Index visar att mänskliga rättigheter i arbetslivet kränks runt om i världen. I flera länder riskerar du att bli gripen eller utsättas för våld när du gör din röst hörd för att påverka på jobbet. Det här måste vi sätta stopp för!

Svenska fackförbund arbetar tillsammans med fackförbund i ett stort antal länder med utbredd fattigdom. Det handlar om att samarbeta för att påverka och motverka inskränkningar och försämringar av mänskliga rättigheter på arbetsplatserna. För det är tillsammans som vi kan förändra världen till det bättre.

Om du inte redan är medlem – gå med i facket! Ju fler som är medlemmar i facket, desto starkare röst får den fackliga rörelsen i arbetet med att försvara våra mänskliga rättigheter på jobbet. Genom ditt fackliga medlemskap stöttar du kollegor i länder där fackliga rättigheter är under press.

Global Rights Index 2021 visar på tre världstrender

1. Demokratin är i kris
2. Kontrollen och övervakningen av arbetstagare ökar
3. Krympande rättsstater och skärpta lagar www.uniontounion.org/gri2021 Länk till annan webbplats. #rightsindex

Världens tio sämsta länder att arbeta i

I en del länder är fackligt medlemskap förenat med akut fara, det är till och med livsfarligt. Här är 10 länder på fackens svarta lista: Bangladesh, Belarus, Brasilien, Colombia, Egypten, Filippinerna, Honduras, Myanmar, Turkiet och Zimbabwe. 

Stora företag och koncerner finns med i världsfacket ITUC:s granskning Global Rights Index. Företagen har gjort sig skyldiga till säkerställda överträdelser av arbetstagarnas rättigheter. www.globalrightsindex.org Länk till annan webbplats. #rightsindex


Uppdaterad