LR är medlem i Education International

Ett starkt globalt nätverk av lärarfack

Lärarnas Riksförbund är medlem i Education International Länk till annan webbplats.(EI) som är lärarnas världsorganisation. EI har cirka 400 medlemsorganisationer i 173 länder som tillsammans organiserar över 30 miljoner lärare och annan personal inom utbildningssektorn. Vart fjärde år håller Education International kongress, och Lärarnas Riksförbund deltog 2019.

Den europeiska avdelningen inom EI kallas European Trade Union Committee for Education, förkortad till ETUCE.

EI har antagit två grundläggande dokument som beskriver organisationens politiska plattform: Att bygga framtiden genom utbildning av hög kvalitet och Politiskt dokument om mänskliga och fackliga rättigheter.

Education International arbetar för:

  • Rätten till utbildning av hög kvalitet för alla människor, genom offentligt finansierade och styrda utbildningssystem.
  • Stärka status och arbetsvillkor för lärare och andra inom utbildningssektorn genom att aktivt verka för mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter och akademisk frihet.
  • Motverka alla former av diskriminering i utbildning och i samhället, oavsett om det är baserat på kön, ras, sexuell läggning, ålder, religion, etniskt ursprung osv.
  • Främja förståelse, tolerans och respekt för mångfald.
  • Främja demokrati, hållbar utveckling, rättvis handel, grundläggande sociala tjänster och hälsa och säkerhet genom solidaritet och samarbete mellan medlemsorganisationer, den internationella fackliga rörelsen och det civila samhället.

Läs mer på Education Internationals webbplats. Länk till annan webbplats.

#workersformyanmar är en global kampanj för att stödja folket i Myanmar

Mer inom ämnet