Europas lärare samlas till kongress

Tillsammans för bättre utbildning och villkor för lärarna

I början av december 2020 samlades Europas lärarorganisationer för att planera framtiden när ETUCE har kongress. Fokus låg på lärarnas roll vad gäller solidaritet, jämlikhet, demokrati och hållbarhet.

Kongressen diskuterade hur man kan verka för läraryrkets högre status, kräva investeringar i utbildning och bekämpa privatiseringen av utbildningen – frågor som är avgörande för alla lärarorganisationer i Europa.

– Det är viktigt med en gemensam lärarröst i Europa. Inte minst ur solidaritetssynpunkt. Särskilt nu under coronapandemin är det oerhört betydelsefullt att kunna dryfta dessa frågor tillsammans, säger Katariina Treville som är opinionsstrateg och internationell sekreterare på Lärarnas Riksförbund. Hon var delegat för LR:s del på den fackliga konferensen tillsammans med vice ordförande Svante Tideman.

– De nordiska länderna har en stark röst inom ETUCE. Vi har många gemensamma nämnare i Norden och därför samarbetar vi nära inom många frågor, säger Katariina Treville.

ETUCE:s kongress hålls online. Den 1-2 december 2020 arrangeras del 1 av kongressen.