Världens tio sämsta länder att jobba i

Ny rapport: Global Rights Index 2021

I rapporten Global Rights Index granskas arbetstagarnas situation runt om i världen. Genom att fråga fackliga organisationer i ett stort antal länder mäts hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras. Rapporten tas fram av världsfacket ITUC Länk till annan webbplats., The International Trade Union Confederation.

Vad är Global Rights Index?

Global Rights Index är en världsunik, årlig rapport som granskar arbetstagarnas situation runt om i världen. I år har ITUC kontaktat 331 fackföreningar i 163 länder och fått fram statistiskt säkrade uppgifter från 149 länder. Här hittar du rapporten Global Rights Index 2021. Pdf, 12 MB.

Vilka länder ligger på fackens svarta lista 2021?

De värsta regionerna i världen för arbetstagare är Mellanöstern och Nordafrika.
Att ligga på fackens svarta lista betyder att inga mänskliga rättigheter garanteras, varken yttrandefriheten eller rätten att vara med i ett fackförbund.
Fackligt medlemskap är också förenat med akut fara, det är till och med livsfarligt.

Dessa tio länder är de värsta för arbetstagare: Bangladesh, Belarus (nytt!), Brasilien, Colombia, Egypten, Filippinerna, Honduras, Myanmar (nytt!), Turkiet, Zimbabwe.

#workersformyanmar är en global kampanj för att stödja folket i Myanmar


Vilka är världstrenderna enligt Global Rights Index 2021?


 1. 1. Demokratin är i kris

Yttrandefriheten begränsas allt mer och det blir allt svårare för allt fler att protestera mot dåliga arbetsvillkor och att gå med i ett fackförbund.
I flera länder är det till och med livsfarligt att vara med i facket.
I åtta länder mördades fackliga aktiva under 2020: Brasilien, Colombia, Filippinerna, Guatemala, Myanmar och Nigeria.

Här är ett tydligt exempel på den negativa trenden:

 • 2014: Yttrandefriheten hotad i 26 % av länderna, enligt Global Rights Index.
 • 2021: Yttrandefriheten hotad i 43 % av länderna, enligt Global Rights Index

2. Kontrollen och övervakningen ökar

Det blir vanligare att arbetsgivare och storföretag inför övervakning och kontroll av arbetstagarna, ofta i hemlighet. Detta betyder brott mot ILO-konventionerna 87 Länk till annan webbplats. och 98 Länk till annan webbplats., men också ett angrepp på människors säkerhet och frihet.
ITUC nämner i årets rapport flera kända storföretag, som satt in övervakning utan personalens eller fackens kännedom.
Bland annat tar ITUC upp Ikea i Frankrike Länk till annan webbplats., där ledningen spionerat på 400 anställda, skapat fejkade konton i sociala medier och anlitat privatdeckare för att få tag på känslig information om sin personal.

3. Krympande rättsstater och skärpta lagar

Att inte alla ledare och stater vill arbetstagarnas väl blir tydligare för varje år. Covid-19-pandemin har accelererat inskränkningarna i människors fri- och rättigheter, och det finns en oro globalt bland fackligt engagerade och människorättsaktivister för att de skärpta inskränkningarna och lagarna ska bli permanenta.
ITUC rapporterar också i år att fler länder, som Indien och Indonesien, instiftar nya lagar som begränsar arbetstagarnas rättigheter. Dessa lagändringar sker ofta utan insyn och hänsyn till en regelrätt, demokratisk process.

Här hittar du rapporten Global Rights Index 2021. Pdf, 12 MB.

Varför är Global Rights Index viktigt?

Global Rights Index är unikt! ITUC är ensamt om att år efter år granska arbetsrätten och arbetstagarnas situation i världen. Ingen annan gör det.
Om vi inte har fakta och statistik att utgå ifrån, går det inte att påverka och förändra.
Tack vare Global Rights Index kan vi informera, utbilda och protestera nationellt och globalt för schysta arbetsvillkor, löner som går att leva på och en klimatsmart framtid. För alla.

Varför ska vi i Sverige bry oss om arbetstagare i andra länder?

Ekonomin och arbetsmarknaden i världen hänger ihop.
Företag flyttar arbetstillfällen till länder med utbredd fattigdom, inte för att vara ”snälla” utan för att det ökar vinstmarginalerna. Multinationella företag är just multinationella för att det är mer lönsamt att dominera.
Många arbetstagare i Sverige har kollegor i andra länder där villkoren ofta är sämre – vilket riskerar att påverka svenska jobb och villkor. Ska vi ha schysta jobb och bra arbetsmiljö på våra arbetsplatser i Sverige måste vi arbeta för att arbetstagare runt om i världen har samma rättigheter och att dessa rättigheter respekteras.
När arbetstagare saknar rättigheter går det inte att effektivt bekämpa fattigdom, sociala orättvisor och klimatkrisen. Människor måste kunna försörja sig för att vara aktiva medborgare: när jobbet är en fråga om liv och död finns inget utrymme för annat än överlevnad.

Därför måste fackförbunden jobba globalt: för ökad styrka, för möjligheten att påverka och för att motverka inskränkningar och försämringar.
Att förändra världen till det bättre är inget som går att göra ensam.
Det gör vi tillsammans.

Har verkligen svenska fack resurser till det globala utvecklingssamarbetet?

Det fackliga utvecklingssamarbetet är till största del finansierat genom biståndsmyndigheten Sida. Satsningen på fackens globala arbete är viktigt enligt regeringen, eftersom ”Sverige ska vara en tydlig röst för arbetstagares rättigheter”.
Utrikesminister Ann Linde framhåller att arbetsmarknader som fungerar ”med anständiga arbetsvillkor, rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar och rätt till kollektiva förhandlingar utgör en stark och stabil bas i samhället. På många håll i världen är fackföreningar centrala i kampen för mänskliga fri- och rättigheter. Fackligt engagerade försvarar viktiga delar av det demokratiska samhället”.

Vad kan du göra?

 • Om du inte redan är medlem – gå med i facket
  Ju fler som är medlemmar är facket, desto starkare röst får den fackliga rörelsen i arbetet med att försvara våra mänskliga rättigheter på jobbet. Genom ditt fackliga medlemskap stöttar du kollegor i länder där fackliga rättigheter är under press.
  De svenska facken är del av den globala, fackliga rörelsen som samarbetar i solidaritet. Många förbund bidrar med biståndsmedel till systerorganisationer (bland annat via Union to Union Länk till annan webbplats.) och kräver att företag och regeringar ska sluta kränka de mänskliga, fackliga rättigheterna.

 • Var med i kampanjen #rightsindex
  Sprid information om Global Rights Index 2021. Det kan du till exempel göra i sociala medier för att visa att du bry dig.
  Allt engagemang börjar med kunskap. Ju fler som vet hur situationen ser ut för arbetstagare globalt och hur viktigt det är att vi kämpar för mänskliga rättigheter på jobbet, desto svårare är det för beslutsfattare och arbetsgivare att kränka våra rättigheter.
 • Var en medveten konsument
  Du kan vara aktiv konsument både privat, i jobbet och föreningslivet. Om alla frågar efter schysta villkor och ställer krav på hållbarhet ökar chansen att leverantörerna lyssnar.
  Handla Fairtrade  Länk till annan webbplats.när det går och föreslå att din arbetsplats blir ”Fairtrade på jobbet”. Det är en enkel insats och ni kan känna er stolta tillsammans.
  Fairtrade Länk till annan webbplats. handlar om att arbetstagarna har rimlig lön och fackliga rättigheter, och Fairtrade Sverige stöttas av Union to Union.
  Se även till att du och din arbetsplats reser medvetet och hållbart. Union to Union stöttar nätverket Schyst resande.
 • Påverka din politiker och skriv under internationella protestbrev till stöd för fackligt aktiva
  Det är viktigt att trycka på politiker och beslutsfattare för att de ska förstå att svenska aktörers agerande i andra länder är av högsta prioritet: Vem och hur kan du påverka? Kontakta politiker och ställ krav på att de ska lyfta fram frågan om fackliga kränkningar i andra länder. Du kan även skriva under internationella protestbrev till stöd för fackliga rättigheter. Du hittar många fackliga kampanjer här: labourstart.org Länk till annan webbplats.
 • Lär dig mer om världsläget och fackliga rättigheter
  Förutom att följa med i daglig nyhetsrapportering kan du kan läsa nättidningen Arbetet Global Länk till annan webbplats. som sammanställer nyheter om demokrati, arbetsrätt och arbetstagares situation över hela världen.

Var finns mer information om Global Rights Index?Vilka länder ligger på fackens svarta lista 2021?

Vilka länder har bättrat sig?

I sammanlagt åtta länder har arbetstagarnas rättigheter stärkts under 2020 enligt rapporten Global Rights Index:

 • Bolivia
 • Bosnien och Hercegovina
 • Grekland
 • Mexiko
 • Nordmakedonien
 • Panama
 • Sudan
 • Togo

 

i 87 % av länderna i rapporten Global Rights Index 2021 får fackförbund inte vara med och förhandla.

Hur ser det ut för Sverige?

Sverige tillhör en handfull länder med bäst betyg, där överträdelser av arbetstagares rättigheter endast sker undantagsvis:

 • Danmark
 • Finland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Nederländerna
 • Norge
 • Sverige
 • Tyskland
 • Uruguay
 • Österrike
 •  

I 87% av länderna i rapporten Global Rights Index 2021 är det förbjudet att strejka

Vilka företag ligger på fackens svarta lista 2021?

Bland de 56 företag och koncerner som pekas ut av ITUC finns det flera som är välbekanta för svenskar. Företagen har gjort sig skyldiga till säkerställda överträdelser av arbetstagarnas rättigheter:

 • Amazon (Europa och USA)
 • Bata (Zimbabwe)
 • Facebook (USA)
 • Fyffes (Ecuador)
 • Google (USA)
 • Ikea (Frankrike)
 • Marriot Sheraton (Guinea)
 • Nestlé (Brasilien)
 • Samsung (Sydkorea)
 • Uber (Europa, Syd- och Nordamerika, Asien-Stillahavsregionen)
 • Volkswagen (Sydafrika)

INTERNATIONELLT

Lärarnas Riksförbund stödjer lärares fackliga kamp

Genom vårt internationella nätverk och medlemskap i Education International verkar vi för att lärare ska få bättre villkor även i andra länder. Vi skriver brev till beslutsfattare för att protestera, driver informationsprojekt för att skapa uppmärksamhet och samarbetar med lärarfack i andra länder.
Här kan du läsa mer om vårt internationella engagemang

Här hittar du rapporten Global Rights Index 2021. Pdf, 12 MB.

Världsfacket ITUC:s kampanjsida för rapporten: www.globalrightsindex.org Länk till annan webbplats.