Vi fördömer våldet i Iran

Vi upprepar vårt krav att all förföljelse av lärare, studenter och fackligt engagerade människor i Iran ska upphöra

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund står i solidaritet med de iranska studenter, lärare och medborgare som just nu protesterar mot regimen och kräver att medborgarnas mänskliga rättigheter ska respekteras.

Publicerad


Under många månader har iranska studenter, lärare, arbetare och fackförbundsmedlemmar använt sin rätt att samlas och protestera. Myndigheterna har i stället för att inleda en dialog valt förtryck, förföljelse och våld och de som protesterar riskerar att bli fängslade.

Nyligen dödades den 22 år gamla Mahsa Amini i polisförvar efter att ha påståtts bryta mot landets lagar om kvinnors klädsel. Hon är ytterligare ett offer för Irans förtryck och systematiska diskriminering av kvinnor. Hennes död har väckt avsky och protesterna mot Irans brott mot mänskliga rättigheter är massiva både i Iran och i övriga världen.

Den 5 oktober firades Världslärardagen, en dag för att uppmärksamma att lärares rättigheter ständigt sätts på prov. Vi vill upprepa vårt krav att all förföljelse av lärare, studenter och fackligt engagerade människor i Iran ska upphöra.

Vi vill särskilt uppmärksamma vår kollega och av Amnesty International deklarerade samvetsfånge Esmail Abdi som varit generalsekreterare för Tehrans Teachers’ Trade Association. Abdi har suttit fängslad sedan 2006 och vi har vid flera tillfällen krävt hans frigivande.

Vi kräver att alla fackföreningsmedlemmar som fängslats i samband med utövandet av sina fackliga rättigheter, friges. Vi kräver också att de iranska myndigheterna ska garantera och skydda förenings- och mötesfriheten för alla sina medborgare.

Åsa Fahlén
Ordförande Lärarnas Riksförbund

Johanna Jaara Åstrand
Ordförande Lärarförbundet