Uppmaning till Turkiets president att skydda kvinnors rättigheter

"Återta beslutet att lämna Istanbul-konventionen"

Lärarnas Riksförbund har skrivit ett brev till Turkiets president Erdogan med en uppmaning att han ska återta sitt beslut att dra sig ur Istanbul-konventionen, Istanbul Convention on Prevention of Violence against Women and Domestic Violence.  Länk till annan webbplats.

Risk för ökat våld mot kvinnor och flickor, även i skolan

Att Turkiet dragit sig ur istanbulkonventionen kommer att få förödande konsekvenser för kvinnor och flickor i Turkiet. Det kommer också att få konsekvenser i utbildningssektorn där man redan ser trakasserier och våld mot kvinnliga lärare och elever som är flickor.

Utan skydd enligt Istanbul-konventionen finns en risk att våld mot kvinnor och flickor ökar, även i skolor. Det finns även risk att antalet flickor som inte slutför sin skolgång ökar, vilket underminerar kvinnors och flickors status i hela samhället.

Därför skriver Lärarnas Riksförbund ett brev till president Erdogan med en uppmaning att återta beslutet att dra sig ur Istanbul-konventionen som ska skydda kvinnor och flickor från våld. Uppmaningen görs tillsammans med Egitim-Sen Länk till annan webbplats., som är ett turkiskt fackförbund med medlemmar från hela utbildningssektorn. Egitim-sen är, precis som Lärarnas Riksförbund, medlem i ETUCE Länk till annan webbplats., European Trade Union Committee for Education.

This page in English.