LR fördömer statskuppen i Myanmar

Uppmanar till frisläppande av alla gripna i samband med statskuppen

Lärarnas Riksförbund fördömer starkt militärkuppen i Myanmar och fängslandet av professor Sean Tunell från fackföreningen National Tertiary Education Union i samband med kuppen. Det gör vi tillsammans med tillsammans med den globala världslärarorganisationen Education International.

Vi har kontaktat Sveriges regerings diplomatiska representation i Myanmar för att uppmana dem att vidta alla diplomatiska åtgärder för att våldet och trakasseriet ska upphöra, att de fängslade omedelbart släpps fria och att den demokratiska utvecklingen tillåts fortsätta. Lärarnas Riksförbund stödjer vår systerorganisation Myanmar teachers’ organisation MTF i deras kamp för fackliga rättigheter och demokrati

Lärarnas Riksförbund uppmanar tillsammans med Education International (EI) Länk till annan webbplats. alla regeringar i världen att fördöma statskuppen. Vi står i solidaritet med systerorganisationen, the Myanmar Teachers’ Federation (MTF) Länk till annan webbplats. och alla arbetstagare i Myanmar i deras kamp för demokrati.

#workersformyanmar är en global kampanj för att stödja folket i Myanmar