Avtalsdelegationen bevakar och ger råd inför kollektivavtal

Ska skapa förutsättningar för bättre framtida avtal

Avtalsdelegationen infördes 27 maj 2021 och består av medlemmar från olika sektorer och olika avtals­områden. 12 av ledamöterna kommer från ”icke kommunala avtalsområden”, det vill säga med statliga eller privata avtalsområden, och 23 av ledamöterna arbetar inom kommunalt avtalsområde. Syftet är att skapa en bättre utgångspunkt för att teckna kollektivavtal där vi drar strategisk nytta av kunskaper och erfarenheter från olika avtalsområden.

Avtalsdelegationen har till uppgift att:

Följa utvecklingen inom förhandlingsvärlden

Det innebär bland annat att:

  • Bevaka nyheter inom förhandlingsvärlden i allmänhet och hålla sig kontinuerligt uppdaterad om läget på arbetsmarknaden, både utifrån eget ansvar och med stöd av förbundets centrala kansli.
  • Vara inläst på adekvata utredningar, exempelvis inom arbetsrättens område.

Analysera och utvärdera de olika kollektivavtalen

Det innebär bland annat att:

  • Delegationen utgör en viktig beståndsdel när avtal ska analyseras och utvärderas. Genom att vara yrkesverksam inom de olika avtalsområden ges en ökad insikt i avtalens konsekvenser än vad som är fallet idag.
  • På ett övergripande plan sätta sig in i samtliga centrala avtal som förbundet tecknar.
  • Fånga upp problemställningar inom avtalsområdet.
  • Hålla sig uppdaterad genom löpande kontakter med förtroendevalda inom olika avtalsområden.

Vara rådgivande till förbundsstyrelsen gällande yrkande och avtal

Detta innebär bland annat att:

  • Avtalsdelegationen sammankallas inför yrkande och när avtalsförslag finns.
  • Avtalsdelegationen ska sätta sig in i aktuellt underlag, och ge en samlad bedömning till förbundsstyrelsen att ha som beslutsunderlag.
  • Avtalsdelegationen ska tillsammans med förbundsstyrelsen stå upp för fattade beslut, och kunna förklara ingångna avtal.

Arbetet inom avtalsdelegationen

Avtalsdelegationens sammansättning och uppdrag regleras i §55 i stadgan. Avtalsdelegationen ska enligt stadgan bestå av medlemmar från olika sektorer och olika avtalsområden.

Det övergripande syftet med avtalsdelegationen är att skapa en bättre utgångspunkt för att teckna kollektivavtal än vad som är fallet idag. Avtalsdelegationen arbetar långsiktigt och ges därmed en bättre förutsättning att följa tecknande av samtliga kollektivavtal. Konsekvensen av detta blir även att samtliga medlemmar får en likvärdig uppmärksamhet, oavsett storlek på avtalsområdet.

Samtliga ledamöter i delegationen ska intressera sig för samtliga avtal som ska tecknas och inte enbart fokuserar på det område där man har sin egen anställning. Det är genom helheten som de enskilda kollektivavtalen stärks.

Här kan du se vilka olika avtalsområden Lärarnas Riksförbund tecknar avtal inom, samt vilka löptider avtalen har.

Avtalsdelegationens ledamöter

Omval/nyval av halva avtalsdelegationen skedde på förbundsmötet 23 maj 2022.

Enligt övergångsreglerna för bildandet av Sveriges Lärare ska nya ledamöter till de kommande tre avtalsdelegationerna (privat avtalsområde, statligt avtalsområde och kommunalt avtalsområde) väljas inom Sveriges Lärare av valkretsmöten under 2023. De nya avtalsdelegationerna tillträder enligt övergångsreglerna den 1 november 2023.


Privata avtalsområden med mandatperiod till 31 oktober 2023 (därefter tillträder nyvalda ledamöter från Sveriges Lärare)

Anna Lundmark Boman

LR Academedia

Almega Tjänsteföretagen

Anna Svahlin

LR Academedia

Almega Utbildningsföretagen

Christian Liljeros

LR Academedia

Almega Tjänsteföretagen

Jenny Harju

LR Göteborg

Fremia - skola, förskola och fritidshem

Maria Carnehult Strid

LR Academedia

Almega Tjänsteföretagen

Anna-Sara Carlsson

LR Östersund

Almega Tjänsteföretagen

Jessica Fryksten

LR IES

Almega Tjänsteföretagen

Tim Magnusson

LR Amerikanska Gymnasiet

Almega Tjänsteföretagen

Volkan Serengil

LR IES

Almega Tjänsteföretagen

Helena von Schantz

LR Watma Education

Almega Tjänsteföretagen

Statligt avtalsområde med mandatperiod till 31 oktober 2023 (därefter tillträder nyvalda ledamöter från Sveriges Lärare)

Ingrid Mauritsson

LR Malmö

Statens Arbetsgivarverk

Kajsa Grüsell

LR Södertälje

Statens Arbetsgivarverk

Kommunalt avtalsområde med mandatperiod till 31 oktober 2023 (därefter tillträder nyvalda ledamöter från Sveriges Lärare)

Carolin Törnberg

LR Gotland

SKR (HÖK)

Ellen Eriksson

LR Ragunda

SKR (HÖK)

John Nilsson

LR Stockholm

SKR (HÖK)

Jonas Appelgren

LR Båstad

SKR (HÖK)

Jonas Fried

LR Göteborg

SKR (HÖK)

Marie Leuf

LR Örnsköldsvik

SKR (HÖK)

Peter Lindström

LR Västervik

SKR (HÖK)

Petra Sandberg

LR Luleå

SKR (HÖK)

Robert Jivegård

LR Lund

SKR (HÖK)

Thom Hunter

LR Partille

SKR (HÖK)

Per Boström

LR Örebro

SKR (HÖK)

Stellan Schultz

LR Stockholm

Sobona - Avtal utbildning (HÖK sedan 220101)

Niklas Haggren

LR Härnösand

SKR (HÖK)

Tomas Andersson

LR Gislaved

SKR (HÖK)

Robert Elg

LR Malmö

SKR (HÖK)

Therse Innergård

LR Kalix

SKR (HÖK)

Ingrid Lyberg

LR Landskrona

SKR (HÖK)

Malin Petrides

LR Södertälje

Sobona - Avtal utbildning (HÖK sedan 220101)

Frida Hagelin

LR Kungsbacka

SKR (HÖK)

Yvonne Stenmark

LR Göteborg

SKR (HÖK)

Helena Dübeck

LR Uppsala

SKR (HÖK)

Sven Järgenstedt

LR Göteborg

Sobona - Avtal utbildning (HÖK sedan 220101)

Birgitta Larsson

LR Umeå

SKR (HÖK)


Kongress maj 2024

Kongress maj 2024

Med de nya stadgarna för förbundet, så kommer ett Förbundsmöte att genomföras varje år, med start maj 2021.

Om förbundsmötet 2021