Doldisarna som granskar att förbundet sköter sig

Vad gör dechargeutskottet?

Till skillnad från andra fackförbund har Lärarnas Riksförbund ett utskott som regelbundet granskar verksamheten och att förbundet verkligen följer besluten på förbundsmötet. Det kallas dechargeutskottet. Du som medlem eller förtroendevald kan också vända dig till utskottet, med frågor eller åsikter om verksamheten.

Lärarnas Riksförbunds dechargeutskott är en unik men ganska okänd del av förbundet.

- Jag tycker att vi ska vara stolta över att ha ett dechargeutskott. Det ger ökad insyn, stärker demokratin och förebygger oetiska handlingar. Att vi finns gör att man tänker till, säger Peter Klintebäck som är ordförande i dechargeutskottet.

Utskottet träffas tre gånger om året för att intervjua förbundets ledning och stämma av hur verksamheten sköts. Utskottet begär också in protokoll och andra dokument från förbundets olika distrikt och föreningar. Verksamhetsplaner jämförs med verksamhetsberättelser.

- Vi kollar att man genomfört det man åtagit sig, säger Peter Klintebäck.

Till skillnad från en revisor kontrollerar utskottet inte bara att utgifterna är rätt bokförda, utan också att utgifterna är rätt prioriterade.

Därför är en viktig del att stämma av att Lärarnas Riksförbunds olika policyer efterföljs: exempelvis resepolicy, alkoholpolicy och förbundets nya hållbarhetspolicy. En annan del är att föreslå förbättringar, när utskottet upptäcker saker som kan göras mer effektivt.

Du som enskild medlem eller förtroendevald kan också höra av dig till dechargeutskottet. Det kan gälla saker som du tycker är tveksamt i förbundsverksamheten, eller om du upptäckt något som är direkt olämpligt. Men också om du har förslag på förbättringar av verksamheten, eller om du har frågor kring stadgarna och ditt lokala föreningsarbete.

Är du nyfiken på förbundets policyer, så hittar du dem på LR.se/policydokument


 Fakta: Dechargeutskottet

 • Namnet kommer från franskans décharge, ”avlastning av börda”, och syftar på juridisk ansvarsfrihet
 • Har sju ledamöter som utses av förbundsmötet vart fjärde år
 • Granskar förbundets ekonomi och föreslår ansvarsfrihet
 • Granskar förbundets verksamhet och att förbundsstyrelsen följer kongressens beslut
 • Granskar även distrikt och LR-föreningar
 • Rapporterar sina slutsatser till förbundsrådet och till förbundsmötets ledamöter
 • Kan ge dig som är aktiv råd kring föreningsstadgar och andra formaliafrågor

Fakta: Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte

 • Är förbundets högsta beslutande organ
 • Sammanträder årligen i en cykel om fyra år
 • Har 145 valda ledamöter från landets alla valkretsar
 • Utser bland annat förbundsordförande och förbundsstyrelse
 • Fattar beslut om vilka frågor förbundet ska driva
Förbundsmöte

Förbundsmöte

Med de nya stadgarna för förbundet, kommer ett Förbundsmöte att genomföras varje år, med start maj 2021.

Om förbundsmötet 2021

Vill du kontakta någon i dechargeutskottet?

Peter Klintebäck (ordförande)
Åsa Dahlberg (vice ordförande)
Gunnar Hermansson(förtroendevald revisor)
Marie Hallström (förtroendevald revisor)
Gunnar Valinder
Pernilla Fransson


Uppdaterad