Resultat av enkät bland Lärarnas Riksförbunds pensionärer

10,6 procent har deltagit i medlemsenkäten om en ny organisering

Under perioden 1 - 12 februari 2022 genomfördes en medlemsenkät
bland Lärarnas Riksförbunds pensionärsmedlemmar.


I Lärarnas Riksförbunds enkät bland pensionärsmedlemmar var det 954 avlagda röster. Av dessa var 62,7 procent för förslaget till ny organisering, 28,2 procent avvisade förslaget och det var 9,1 procent röster för avstår. Andelen medlemmar som deltog var 10,6 procent.

Läs hela resultatet från enkäten. Pdf, 157 kB.

Vad händer nu?

Likt en folkomröstning i Sverige är en medlemsomröstning inom Lärarnas Riksförbund rådgivande för de förtroendevalda. Förbundsstyrelsen har dock beslutat att man avser att följa resultatet. Det innebär att styrelsen kommer att lägga en proposition till förbundsmötet i maj 2022 om en ny organisering för Lärarnas Riksförbunds medlemmar.

Det är förbundsmötet som slutgiltigt fattar beslut om en ny organisering. Om förbundsmötet i maj 2022 beslutar att det ska inrättas en ny organisation kommer den enligt förslaget att etableras från den 1 januari 2023.

Läs vårt inriktningsdokument för en ny organisering