Lärarnas Riksförbunds medlemmar säger ja till ny organisering

50,3 procent har röstat i medlemsomröstningen

Idag 18 februari har resultatet av medlemsomröstningen i Lärarnas Riksförbund blivit klart.


Omröstningen har genomförts digitalt under perioden 20 januari till och med 15 februari. Omröstningen visar att medlemmarna i Lärarnas Riksförbund vill gå vidare med förslaget om en helt ny facklig organisering, där lärare och studie- och yrkesvägledare återfinns i en facklig organisation och skolledarna i en annan. Även medlemmar i Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund röstade ja i sina respektive medlemsomröstningar.

- Medlemmarna har nu sagt sitt och de ställer sig bakom en ny facklig organisering. Jag är stolt över att så många ville ge uttryck för sin åsikt och glad över att resultatet blev så tydligt. Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat att gå vidare i den riktning som medlemmarna pekar ut. Medlemmarnas vilja är tydlig och de vill att vi går vidare i processen med att etablera Sveriges Lärare. Det betyder att vi inom förbundet behöver samla oss, oavsett vilken åsikt man hittills haft, och med stor respekt för varandra tillsammans ta nästa steg i processen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

I Lärarnas Riksförbunds medlemsomröstning bland yrkesaktiva medlemmar var det 32 919 avlagda röster. Av dessa var 76,8 procent för förslaget till ny organisering, 20 procent avvisade förslaget och det var 3,2 procent röster för avstår. Andelen medlemmar som deltog var 50,3 procent. Hur röstresultatet och omröstningsdeltagandet såg ut ser du här Pdf, 182 kB..

Enkäterna som gjorts bland studerande- och pensionärsmedlemmar redovisas separat 18 februari klockan 13:00 på LR.se/framtidaorganisering.

Vad händer nu?

Likt en folkomröstning i Sverige är en medlemsomröstning inom Lärarnas Riksförbund rådgivande för de förtroendevalda. Förbundsstyrelsen har dock beslutat att man avser att följa resultatet. Det innebär att styrelsen kommer att lägga en proposition till förbundsmötet i maj 2022 om en ny organisering för Lärarnas Riksförbunds medlemmar.

Det är förbundsmötet som slutgiltigt fattar beslut om en ny organisering. Om förbundsmötet i maj 2022 beslutar att det ska inrättas en ny organisation kommer den enligt förslaget att etableras från den 1 januari 2023.

Läs vårt inriktningsdokument för en ny organisering

Mer inom ämnet


Uppdaterad