Åsa Fahlén: Förslag om ny organisering i korthet

Vad innehåller förslaget om en ny organisering?

Åsa Fahlén berättar om vad förslaget om ny organisering innehåller. Den första filmen här nedan vänder sig till dig som jobbar inom kommunal sektor. Den andra filmen vänder sig till dig som jobbar inom privat, statlig eller övrig sektor.

För dig som jobbar inom kommunal sektor:


Vad innebär förslaget om en ny organisering för dig som jobbar inom kommunal sektor?

Den nya organiseringen Sveriges Lärare är tänkt att vara federativt, vilket innebär att Sveriges Lärare organiseras så att olika medlemsgrupper ges ett demokratiskt inflytande. Som utgångsläge kommer det alltid att finnas tre lokala skolformsföreningar i varje kommun:

  • Sveriges Lärare i förskolan
  • Sveriges Lärare i grundskolan
  • Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vux

Tanken med det federativa är att du i huvudsak ska företrädas av ombud som kommer från samma skolform som du själv. I varje kommun inrättas det en lokalförening för Sveriges Lärare som är det högsta beslutande organet i kommunen. Styrelsen där är representativ, det vill säga antal representanter för de olika skolformerna beror på antal medlemmar i de olika skolformerna.

Studie- och yrkesvägledarna kommer att ingå i den skolformsförening där de har sin huvudsakliga tjänst. Det finns möjlighet att lokalt skapa en egen förening enbart för studie- och yrkesvägledare. På nationell nivå inrättas det ett nationellt råd för studie- och yrkesvägledare med garantimandat till Sveriges Lärare kongress.


För dig som jobbar inom privat, statlig eller övrig sektor:


Vad innebär förslaget om en ny organisering för dig som jobbar inom privat sektor?

Alla medlemmar inom privat, statlig eller övrig sektor ingår i en egen riksorganisation med ett eget årsmöte och en egen styrelse. De skolor eller företag som vill kan skapa en egen fristående förening där man väljer en egen styrelse och därmed väljer sina egna företrädare.

Studie- och yrkesvägledarna kommer att ingå i Sveriges Lärare precis som övriga medlemmar inom privat sektor. På nationell nivå inrättas det ett nationellt råd för studie- och yrkesvägledare med garantimandat till Sveriges Lärare kongress.

Mer inom ämnet


Uppdaterad