Åsa Fahlén: Framtidens förbund

Både styrka och spets

Så här resonerar förbundsordförande Åsa Fahlén om medlemsomröstningen:


För mig är det viktigt att förbundet inte är en passiv åskådare

Som fackförbund har vi en skyldighet att hela tiden fundera på hur vi kan åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar. Vi vet att ni medlemmar i stort är positivt inställda till förbundet, men det finns också områden där ni vill ha bättre leverans.

De områden som är viktigast för medlemmarna att facket arbetar med är arbetsmiljö och lön. Men det är också där ni medlemmar är minst nöjda med förbundet, och det visar att det finns förbättringspotential. Vi behöver ökad politisk handlingskraft! Förutom detta så har det dessutom skett stora förändringar i vår omvärld. Lärarförbundets förflyttningar:

  1. Behöriga och legitimerade lärare 2018
  2. Från 1 januari 2022 medlemmar i Saco
  3. Politiska förflyttningar, exempelvis statligt huvudansvar. Lärarförbundet står numera väldigt nära Lärarnas Riksförbund politiskt.

Lärarnas Riksförbunds organisationsutredning visar att Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets medlemmar tycker lika i helt avgörande frågor, till exempel när betyg ska sättas första gången, att lärare och rektorer måste vara i olika förbund, reglering av undervisningstiden och statligt ansvar för skolan.

De här förändringarna måste vi förhålla oss till. En medlemsenkät visar dessutom — om Lärarförbundet kommer till Saco och lärare och rektorer finns i olika förbund — så stöder 80 procent av medlemmarna att alla lärare organiseras gemensamt, men att det är viktigt hur den här organisationen utformas.

För mig är det viktigt att förbundet inte är en passiv åskådare. Lärarnas Riksförbund behöver vara offensivt, för att kunna se till att medlemmarnas vilja och intressen tillvaratas på bästa sätt. För mig är det ett bättre alternativ att agera nu än att reagera senare. Dessutom är jag övertygad om att ett rekryteringskrig mellan förbunden är förödande, både för den fackliga kraften och för anslutningsgraden.

Det var inte lätt att komma fram till att ett nytt förbund kan vara bättre än det Lärarnas Riksförbund jag aktivt valt och arbetat för i så många år. Men den avgörande frågan för mig blev, vilket är viktigast: att få igenom våra frågor eller att Lärarnas Riksförbund består?

Min bedömning är att det som finns i förslaget har förutsättningar att både skapa en större, enad facklig styrka och större möjligheter att tillvarata olika medlemsgruppers yrkesidentitet och speciella förutsättningar. Alltså både styrka och spets!

  • Ett lönesystem ska baseras på två delar. En del ska baseras på erfarenhet och formella meriter och en del är individuell
  • Betyg ska sättas från årskurs 6
  • Staten bör ta över finansieringsansvaret för skolan
  • Huvudmannaskapet för skolan ska vara statligt för grund, gy, vux
  • Förskola och fritidshem kan ha kommunal huvudman
  • Privata skolor/enskild huvudman/privat aktör inte ska kunna ta ut vinst.

Åsa Fahlén
Förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund

Se även filmen där förbundsordförande Åsa Fahlén berättar varför det är viktigt att just du röstar i medlemsomröstningen