Åsa Fahlén: Viktigt att du röstar!

Delta i omröstningen som är öppen till och med 15 februari

Det handlar om att rösta på det som du tror är allra bäst för dig, dina kollegor och för medlemskåren i stort, både på kort och lång sikt.

Förbundsordförande Åsa Fahlén berättar varför det är viktigt att just du röstar i medlemsomröstningen:


Genom att rösta står du upp för demokrati

Perioden 20 januari till 15 februari kommer Lärarnas Riksförbund att genomföra en medlemsomröstning, där det är viktigt att du som medlem deltar. Anledningen till omröstningen är att det finns ett förslag om att lägga ner dagens tre förbund för lärare och skolledare. Det vill säga Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges skolledarförbund — och istället ersätta dem med två helt nya förbund — Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

Innan ett sådant förslag läggs till förbundsmötet och inför ett så pass stort beslut är medlemmarnas åsikter och en uppfattning om medlemsviljan avgörande. Förbundsstyrelsen har beslutat att, trots att medlemsomröstningen är rådgivande, följa resultatet. Det vill säga om en majoritet av er som röstar säger ja kommer vi att lägga en proposition till förbundsmötet. Men om en majoritet säger nej, kommer vi inte att lägga något förslag. Vår stadga kräver dessutom att en medlemsomröstning föregår ett eventuellt beslut om nedläggning av förbundet.

Mitt viktiga budskap till er är att delta i omröstningen!

För mig och oss som lärare är demokrati jätteviktigt — att få lov att rösta, att ha ett väl underbyggt beslutsunderlag för att veta vad man ska rösta på och att nyttja sin rösträtt! Det är viktigt med ett högt valdeltagande. Uppmana gärna dina kollegor om vikten av att även de röstar. Det handlar om att rösta på det som du tror är allra bäst för dig, dina kollegor och för medlemskåren i stort, både på kort och lång sikt.

För att visa hur viktigt det är med högt valdeltagande skänker vi en krona per röst till UNICEF:s ”Världens bästa lärare-paket” som ger fler barn över hela världen en chans till utbildning. Så genom att rösta står du upp för demokrati, både inom Lärarnas Riksförbund och i världen.

Åsa Fahlén
Förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund

Se även filmen där förbundsordförande Åsa Fahlén resonerar inför medlemsomröstningen och framtidens förbund