Inspelad medlemsträff för studie- och yrkesvägledare

Om Lärarnas Riksförbunds framtida organisering

Kunskap är viktigt för oss i Lärarnas Riksförbund och vi vill att du som studie- och yrkesvägledare har det underlag du behöver för att ta ställning i medlemsomröstningen som pågår till och med 15 februari. Vi har därför att arrangerat en träff med förbundsstyrelsen som riktar sig till dig som är studie- och yrkesvägledare.

Se den inspelade medlemsträffen.

Mer inom ämnet


Uppdaterad