Lärarnas Riksförbund bildar Sveriges Lärare tillsammans med Lärarförbundet

Ny facklig organisering av Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare

1:e vice ordförande Svante Tideman och förbundsordförande Åsa Fahlén på scenen efter det historiska beslutet.

1:e vice ordförande Svante Tideman och förbundsordförande Åsa Fahlén på scenen efter det historiska beslutet.

Vid Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte 21 maj 2022 fattades beslutet att upplösa Lärarnas Riksförbund och i stället etablera Sveriges Lärare.

Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund har vid parallella kongresser även de fattat beslut om att upplösa respektive förbund och att etablera Sveriges Lärare respektive Sveriges Skolledare. Dessutom har de tre förbunden röstat för etablering av Facken inom utbildning, som kommer att vara en brygga mellan förbunden för sakfrågor av gemensam karaktär och som en gemensam stödstruktur.

– Lärarnas Riksförbund har efter en intensiv debatt och med en stark medlemsopinion i ryggen valt väg. En överväldigande majoritet har nu gjort bedömningen att lärarna har mycket att vinna på en gemensam organisering. Vi kommer nu med stor entusiasm och med full kraft att gå in i det nya förbundet. Vi tar med oss den tydliga fackliga röst som Lärarnas Riksförbund stått för in i det nya, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Lärare och studie- och yrkesvägledare kommer att organiseras i förbundet Sveriges Lärare och skolledare i förbundet Sveriges Skolledare. Både Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare kommer att vara medlemmar i Saco.

Alla befintliga medlemmar i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skol­ledar­förbund välkomnas in i den nya organiseringen. Som medlem i Lärarnas Riksförbund blir du automatiskt medlem i Sveriges Lärare den 1 januari 2023.

1 januari 2023 bildas Sveriges Lärare

Den 1 januari 2023 bildas Sveriges Lärare och tar då över den verksamhet för lärare och studie- och yrkesvägledare som i dag bedrivs inom Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Tiden mellan 1 januari 2023 och maj 2024 är en övergångsperiod, under vilken strukturerna som idag utgör två separata fackförbund successivt omvandlas till en gemensam organisation.

svar på dina frågor i vår FAQ.

Hör förbundsordförande Åsa Fahlén uttala sig om beslutet

Så ska nya lärarfacken ledas

Förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand (Lärarförbundet), Åsa Fahlén (Lärarnas Riksförbund) och Matz Nilsson (Sveriges Skolledarförbund) på gemensam kongress tidigare i vår.

Förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand (Lärarförbundet), Åsa Fahlén (Lärarnas Riksförbund) och Matz Nilsson (Sveriges Skolledarförbund) på gemensam kongress tidigare i vår.