Shot of an audience of businesspeople at a conference

Ta del av redaktionsrådets förslag

Förslag på ny organisering

Vid LR:s förbundsmöte den 21 maj kommer beslut att fattas om Lärarnas Riksförbund ska upplösas till förmån för att etablera Sveriges Lärare.

Under våren 2022 har ett redaktionsråd, bestående av en grupp förtroendevalda från LR:s, Lärarförbundets och Sveriges Skolledarförbunds kongresser/förbundsmöte, sammanträtt och arbetat med de olika yrkanden som kommit in från alla tre förbundens olika högsta beslutande organ under vårens demokratiska processer.

Redaktionsrådets uppgift har varit att i ett första skede lägga ett gemensamt jämkat hel­hets­förslag per proposition till varje förbunds förbundsmöte som ägde rum den 6 maj. Förslaget diskuterades på mötet och det fanns möjlighet att lyfta tidigare lagda yrkande om förslag till revideringar. Därefter har redaktionsrådet återupptagit sitt arbete utifrån förbundsmötenas beslut och presenterar idag den 13 maj sitt slutliga förslag inför förbundsmötet den 21 maj.

Ta del av redaktionsrådets slutliga förslag. Du hittar dokumentet under ”Filer för nedladdning” här nedan.

Läs artikeln Så ser det färdiga förslaget för Sveriges Lärare ut Länk till annan webbplats., publicerad i Skolvärlden.

Läs mer här för ökad förståelse och visualisering gällande förslag om distrikt och valkretsar.

Filer för nedladdning


Uppdaterad