Intresseanmälan till ledamot i intresseföreningen för ämneslärare

Förbundsstyrelsen har beslutat att inrätta ytterligare en intresseförening utöver de sju befintliga. Här kan du fram till 2 maj anmäla ditt intresse för att bidraga och ingå i intresseföreningen för ämneslärare.

Förbundet arbetar både med villkorsfrågor och med yrkesfrågor och bidrar som professionsförbund till kårens ställning, status, till framhävande av olika medlemsgruppers särart och kårens professionella autonomi. Intresseföreningarna spelar en viktig roll för att fånga upp och arbeta med medlemsgruppers olika yrkesidentitet. På den här sidan kan du läsa mer om intresseföreningarna.

Som del i intresseföreningen bidrar du som ledamot till utvecklingen av våra medlemmars professionsfrågor. Du får möjligheten att bidra med din kompetens, dina idéer och inspiration.

Kvalifikationskrav:

- Du ska vara behörig och yrkesverksam inom intresseföreningens yrkesområde
- Du ska kännetecknas som yrkesskicklig, kunnig och kompetent
- Du ska vara intresserad av och aktivt ta del av relevant forskning inom yrkesområdet för att stärka din undervisning

Den nya intresseföreningen inriktar sig mot ämneslärare som inte jobbar på vuxenutbildningen eller är lärare inom praktiskt-estetiska ämnen. För dessa grupperingar finns redan andra intresseföreningar.

Ambitionen är att tillsätta uppdragen under maj 2021 för att kunna starta verksamheten ordentligt från hösten 2021.

Formulär för intresseansökanUppdaterad