Intresseanmälan till ledamot i intresseförening & professionsråd

Anmäl dig senast 20 januari 2021.

Ledamöterna i professionsrådet och i de nya intresseföreningarna ska tillsättas 1 mars 2021. Här kan du anmäla ditt intresse för att bidraga och ingå i någon av dessa konstellationer.

Förbundet arbetar både med villkorsfrågor och med yrkesfrågor och bidrar som professionsförbund till kårens ställning, status, framhävande av olika medlemsgruppers särart och kårens professionella autonomi. Förbundsstyrelsen har beslutat att inom yrkesutvecklingsområdet inrätta ett professionsråd samt fem nya intresseföreningar.

Här kan du som är medlem senast den 20 januari 2021 anmäla ditt intresse för att bidraga och ingå i någon av dessa konstellationer. Vår ambition är att vi den 1 mars 2021 tillsätter posterna.

Formulär för intresseansökan


Om intresseföreningarna

Om intresseföreningarna

Förbundsstyrelsen har beslutat att det ska finnas intresse­föreningar inom LR för ett antal medlems­grupper, för att tydliggöra mindre gruppers specif...

Nya intresseföreningar inrättas inom LR
Om Professionsrådet

Om Professionsrådet

Förbundsstyrelsen har beslutat att det från och med 1 mars 2021 inrättas ett permanent professionsråd.

Ett professionsråd inrättas inom LR