Om Intresseföreningen

gäller från 1 mars 2021

Förbundsstyrelsen har beslutat att det ska finnas intresse­föreningar inom LR för ett antal medlems­grupper, för att tydliggöra mindre gruppers specifika särart.

Följande intresseföreningar ska finnas inom Lärarnas Riksförbund:

  • Intresseföreningen för F-6
  • Intresseföreningen för lärare i praktiska och estetiska ämnen
  • Intresseföreningen för speciallärare och specialpedagoger
  • Intresseföreningen för yrkeslärare
  • Intresseföreningen för vuxlärare
  • Intresseföreningen för studie- och yrkesvägledare (finns redan)
  • Intresseföreningen för idrottslärare, Svenska Idrottslärarföreningen (finns redan)

  Intresseföreningens uppgift

  • Att bevaka och utveckla professionsfrågor samt särartsspecifika villkorsfrågor.
  • Att fungera rådgivande till förbundsstyrelsen i professionsfrågor och i förekommande fall i särartsspecifika villkorsfrågor.
  • Att stödja förbundet i rekryteringsarbetet.

  Intresseföreningen kan av förbundsstyrelsen åläggas att för förbundets räkning utföra vissa andra arbetsuppgifter.

  Ansök om att bli ledamot i någon av LR:s intresseföreningar

  Här kan du anmäla ditt intresse för att ingå i någon av intresseföreningarna. Senast den 20 januari 2021 vill vi ha din anmälan. Ansök här »

  De nyinrättade intresseföreningarnas sammansättning och möten

  Förbundsstyrelsen utser 3-5 representanter till ledamöter i respektive nyinrättad intresseförening och en person utses till sammankallande i respektive gruppering. Det exakta antalet avgörs av förbundsstyrelsen utifrån en värdering av den sammanlagda gruppens totala erfarenhet och täckning över yrkesområdet.

  Som del i intresseföreningen bidrar ledamoten till utvecklingen av våra medlemmars professionsfrågor, och får möjlighet att bidra med sin kompetens, sina idéer och inspiration.

  Medlem som är ledamot ska:

  • vara behörig och yrkesverksam inom intresseföreningens yrkesområde
  • kännetecknas som yrkesskicklig, kunnig och kompetent
  • vara intresserad av och aktivt ta del av relevant forskning inom yrkesområdet för att stärka sin undervisning

  Intresseföreningen sammanträder minst en gång per termin. Den sammankallande ledamoten ombesörjer att kallelse och aktuella handlingar går ut.

  Den första nya sammansättningen av ledamöter planeras att gälla fram till och med den 30 juni 2022.


  Våra nuvarande ämnesforum

  Våra nuvarande ämnesforum

  Lärarnas Riksförbunds forum fungerar som mötesplatser för lärare och studie- och yrkesvägledare och arrangerar exempelvis vidareutbildningar samt semi...

  Läs mer
  Professionsråd från 2021

  Professionsråd från 2021

  Förbundsstyrelsen har beslutat att det från och med 1 mars 2021 inrättas ett permanent professionsråd.

  Läs mer

  Mer inom ämnet