OMP — ombud för dig på fristående skola

Fackligt stöd för dig som är medlem eller ombud vid s.k. ”solitärer”

Lärarnas Riksförbunds kongress 2020 har beslutat om extra satsningar för medlemmar och ombud inom privat sektor. Satsningen omfattar centralt fackligt förhandlingsstöd samt aktiviteter för en ökad facklig aktivitet och ett ökat engagemang på fristående skolor.

KONTAKTA OMP

Fackligt stöd för dig som är medlem eller ombud vid s.k. "solitärer"

SÖDRA SVERIGE
Benny Asp (Tomelilla)
070-1672340
Facklig tid: Måndag och onsdag.

VÄSTRA MELLANSVERIGE
Andrés Jerez (Göteborg)
070-1402108
Facklig tid: Måndag, onsdag, torsdag och fredag.

ÖSTRA MELLANSVERIGE samt GOTLAND
Sofia Lundström (Stockholm)
070-2119660
Facklig tid: Måndag, tisdag, onsdag och fredag.

NORRA SVERIGE (Uppsala, Dalarna och norrut)
Anna-Sara Carlsson (Östersund)
073-8212711
Facklig tid: Måndag och tisdag.

SAMORDNARE
Robin Smith (Stockholm)
070-6302758
Facklig tid: Måndag, tisdag förmiddag samt fredag.


”Det handlar om facklig service till lärarna i friskolevärlden. Att jag som OMP ska motsvara det där trygga "föreningsombudet" och vara både någon man kan luta sig emot och någon som vet hur det fungerar inom privat sektor."

Benny Asp, OMP


Syfte

Att bidra med råd och initialt stöd i villkors- och arbetsmiljöfrågor till medlemmar inom målgruppen, samt företräda förbundet i förhandlingar enligt medbestämmandelagen och aktiviteter kopplade till Arbetsmiljölagen. Att inspirera till ökad facklig aktivitet och ökat engagemang på fristående skolor, främst solitärer.

Mål

  • Att medlemmar på fristående skolor, framför allt solitärer, upplever ett ökat fackligt stöd och en tydligare facklig närvaro från Lärarnas Riksförbund
  • Att fler anställda på fristående skolor engagerar sig fackligt, till exempel genom att ta på sig ombudsuppdrag i lokalavdelningen.

Vad är en ”solitär”?

Många privatanställda medlemmar är anställda av stora företag med skolor i många kommuner. En LR-förening vid sådana företag har verksamhet över flera kommuner. Andra arbetsgivare inom den privata sektorn är små och driver bara en skola. Sådana skolor kallas ibland för solitärer och lokalombudet är då ombud även på huvudmannanivå.

Bakgrund: Därför inrättas de nya ombuden

Då förbundet på vissa friskolor helt saknar facklig representation i form av lokal- eller skyddsombud, behövs ett samlat centralt stöd för att kunna erbjuda tillräcklig facklig service och stöd till de medlemmar som arbetar där. Stöd behövs också till lokalombud på så kallade ”solitärer” som saknar överbyggnad i form av LR-förening mot privat sektor. Det utgör då ett komplement till det stöd som ges från LR-föreningen i den kommun där skolan ligger. Därför inrättas nu uppdraget ”Centralt fackligt ombud för privat sektor” (OMP).

De nya centrala ombud för privat sektor, tillika regionala skyddsombud utses av Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse. Uppdragen är på deltid och löper från 1 januari 2021 till 31 maj 2022. En av dessa OMP är samordnare av ombudens arbete och rapporterar till kanslichef och förbundsstyrelsen.

OMP-uppdragen ska vara på deltid, i första hand innehas av medlemmar med anställning i, eller erfarenhet av, arbete på skolor i privat sektor och finansieras med av kongressen beslutade medel.

Många privatanställda medlemmar är anställda av stora företag med skolor i många kommuner. En LR-förening vid sådana företag har verksamhet över flera kommuner. Andra arbetsgivare inom den privata sektorn är små och driver bara en skola. Sådana skolor kallas ibland för solitärer och lokalombudet är då ombud även på huvudmannanivå.


Kontakta oss
Bild av kvinna på cykel

Kontakta oss

Hos oss finns en rad möjligheter att få hjälp.

Fler sätt att kontakta oss

Uppdaterad