Remiss organisationsutredningen

Lämna dina synpunkter på utredarens förslag

Vid Lärarnas Riksförbunds kongress 2020 beslutades att tillsätta en egen utredning för att kartlägga hur en eventuell framtida organisering av Sveriges lärare skulle kunna se ut. Utredningen är nu genomförd och överlämnad till förbundsstyrelsen. Styrelsen beslutade att öppna upp för alla medlemmar i Lärarnas Riksförbund att givet utredningen ge inspel och lämna sina synpunkter.

Fredagen den 19 mars presenterades utredningen "En ny facklig organisering av Sveriges lärare och skolledare" med analys och förslag från organisationsutredningen. Förbundsstyrelsen önskar en bred diskussion i förbundet och har öppnat upp för en inledande remissomgång.

Du kan svara på remissen som enskild medlem eller så kan du ha fått uppdraget att lämna era gemensamma inspel och synpunkter från din LR-förening eller ditt distrikt/din distriktsförening.

Det är inte antalet inskickade inspel och synpunkter som är det viktiga. Det betyder att du bara behöver skicka in ett inspel/en synpunkt en gång och i en roll.

Ta del av utredningen och ge inspel och lämna synpunkter senast den 30 april 2021 kl 23.59.


Förbundet har i enlighet med kongressuppdrag nu genomfört en utredning gällande organisering och utredningen har nu överlämnats till förbundsstyrelsen.

Kontakt

Har du frågor om remissförfarandet, om utredningen eller utredningens förslag tar du kontakt via utredning@lr.se

Övriga ärenden använd kontaktformulär här.

Mer inom ämnet


Uppdaterad