Valkretsar

Stödmaterial för dig som är ombud

Valkretsarna utgörs av valkretsombuden. Deras uppdrag är att välja förbundsmötesdelegater som ska representera valkretsen vid förbundsmötet.

Lokalavdelningar inom primärkommun, kommunalförbund, region eller landsting inom respektive distrikt utgör 29 olika valkretsar. Distriktets valberedning utgör även valberedning för valkretsen.

Lokalavdelningar som inte ingår i ovanstående kategorier bildar en 30:e rikstäckande valkrets. Valnämnden, vald av förbundsmötet år ett i en fyraårscykel, har valberedningsuppdrag för den rikstäckande valkretsen.

Studerandemedlemmar utgör en valkrets. Studerandeföreningens valberedning utgör valberedning för studerandeföreningens valkrets och studerandeföreningen väljer sina förbundsmötesdelegater och suppleanter årligen på studerandeföreningens konvent. Mandatperioden löper från ett konvent till nästa. Studerandeföreningens förbundsmötesdelegater och suppleanter ska vara studerandemedlemmar eller nyexade aktiva medlemmar som vid valet har erlagt examen senast ett år tillbaka.Uppdaterad