Vilken valkrets tillhör du?

Hitta din valkrets i LR-Sverige

Det finns 30 valkretsar för yrkesverksamma medlemmar. I valkretsen röstar man fram det antal ordinarie förbundsmötesdelegater som mandatfördelningen visar att valkretsen ska representeras av.

  • Alla som är kommunalt-, landstings, regions- eller kommunalförbundsanställda tillhör något av de geografiska valkretsarna 1-29 (se karta).
  • Alla som är privat- eller statligt anställda tillhör valkrets 30, som är rikstäckande.
  • Studerandeföreningen utgör en egen valkrets.

Vad spelar det för roll vilken valkrets man tillhör?

Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ är Förbundsmötet. Förbundsmötet består av 131 yrkesverksamma medlemmar och 11 studenter samt presidiet som representerar förbundsstyrelsen. De 131 mandaten fördelas på de olika valkretsarna beroende på hur många medlemmar som tillhör respektive valkrets. Inom valkretsarna röstar valkretsombud, som man valt på sin arbetsplats, fram vilka som ska få representera valkretsen på förbundsmötet. Detta val sker vid valkretsmötet. Läs mer om valkretsombud och mandatfördelning och hur valen går till på www.lr.se/valordning


VALORDNING

Mer information om valkretsombud och mandatfördelning och hur valen går till på hittar du på sidan Valordning för val till förbundsmöte.


KONTAKT

Distriktsordförande, ordförande i LR-föreningar samt alla valkretsombud är de som har rösträtt i respektive valkrets förbundsmötesval. Här hittar du kontaktuppgifter till distriktsordföranden.

Behöver du kontakta ordföranden i en LR-förening hittar du uppgifterna på sidan Sök Ombud.


Distrikt Blekinge

Niclas Wahlgren

Mejla

Distrikt Dalarna

Hanna Meijer Holmqvist

Mejla

Distrikt Fyrbodal

Annika Levander

Mejla

Distrikt Gotland

Rosita Sundh

Mejla

Distrikt Gävleborg

Karin Ahlgren

Mejla

Distrikt Göteborgs stad

Gunnar Valinder

Mejla

Distrikt Göteborgsringen

Thomas Hunter

Mejla

Distrikt Halland

Sten Hagberg

Mejla

Distrikt Jämtland

Kerstin Lindberg

Mejla

Distrikt Jönköping

Lisbeth Ritzman

Mejla

Distrikt Kalmar

Ann-Katrin Wijk

Mejla

Distrikt Kristianstad

Lars Nilsson

Mejla

Distrikt Kronoberg

Johan Runesson

Mejla

Distrikt Malmö Stad

Catharina Niwhede

Mejla

Distrikt Malmöhus

Fredrik Andersson

Mejla

Distrikt Norrbotten

Theres Innergård

Mejla

Distrikt Roslagen Attunda

Pernilla Fransson

Mejla

Distrikt Sjuhärad

Fredrik Ganning

Mejla

Distrikt Skaraborg

Johan Magnusson

Mejla

Distrikt Stockholm stad

Britt-Marie Selin

Mejla

Distrikt Södermanland

Johan Dunér

Mejla

Distrikt Södertörn

Jörgen Krüsell

Mejla

Distrikt Uppsala

Jenny Wibrell

Mejla

Distrikt Värmland

Catherine Sonesson

Mejla

Distrikt Västerbotten

Åsa Dahlberg

Mejla

Distrikt Västernorrland

Åsa Elfving

Mejla

Distrikt Västmanland

Joakim Ambjörn

Mejla

Distrikt Örebro

Lisbeth Fasth

Mejla

Distrikt Östergötland

Annette Sundqvist

Mejla


Uppdaterad