Verksamhetsplanen

Inriktning för Lärarnas Riksförbund under 2022

Lärarnas Riksförbunds kongress lägger fast den övergripande inriktningen för förbundets verksamhet. Inriktningen omfattar hela förbundets organisation.

För att det som visionen uttrycker ska bli verklighet, har kongressen uppdragit åt förbundsstyrelsen att leda förbundets totala verksamhet. Medlemmen står i centrum för all verksamhet och medlemskapet baseras på fyra dimensioner:

  • Medlemmarnas villkor
  • Medlemmarnas trygghet
  • Medlemmarnas yrkesutövning
  • Ett välfungerande utbildningssystem

En helt ny stadga började gälla från 1 januari 2021, med årliga förbunds­möten där valfrågor och sakfrågor saxas mellan åren för att skapa utrymme för diskussioner och demokrati. Redan under hösten 2021 kommer motions­­processen inför förbundsmötet 2022 att starta.

Kongressen 2020 fattade beslut om en helt ny organisation där hela förbundet är samlat och alla medlemmar har lika möjlighet att ha inflytande och påverka. Tidigare begrepp som kommunförening, särskild förening och koncernförening är ersatt av begreppet LR-förening. Alla lokalavdelningar tillhör en LR-förening som utgör gemensamt stöd för sina lokalavdelningar med dess ombud och medlemmar. Implementeringen av förbundets nya organisation kommer att beröra hela förbundet under 2021.

Lärarnas Riksförbunds vision är att förbättra medlemmens yrkesliv och skolans framtid. Vi företräder bara legitimerade lärare och utbildade studie- och yrkesvägledare. Det gör oss unika. Lärarnas Riksförbunds medlemmar ska vara stolta över sitt yrke.

Eftersom ett litet land behöver stora kunskaper, krävs en skola som präglas av framtidstro och optimism. Det krävs en skola där den autonoma lärarens och studie- och yrkesvägledarens nyckelroll i undervisning och vägledning är obestridd. Det krävs en skola där lärare och studie- och yrkesvägledare värderas högt för sin kompetens och där samhället ger rätt förutsättningar för uppgiften.

Verksamhetsplan dokument

Du måste vara förtroendevalt ombud för att visa innehåll.


Uppdaterad