Vår policy för inlägg på sociala medier

Vi förväntar oss att alla har respekt för varandras åsikter och har en hövlig samtalston

Så hanterar vi inlägg på sociala medier

Vi på Lärarnas Riksförbund förbehåller oss rätten att radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande. Vi förbehåller oss också rätten att stänga av följare och rapportera vidare till respektive sociala medieföretag. Om du lägger märke till sådana uppgifter som beskrivits ovan välkomnas du att meddela oss det omgående.

Det är inte tillåtet att dela känslig information om annan när du publicerar frågor och kommentarer på vår sida. Känslig information kan vara sådant som facktillhörighet, sexuell läggning, religion med mera. Vi rekommenderar även att du använder dig av taggningsfunktionen om du vill göra vänner eller bekanta uppmärksamma på våra inlägg, på så sätt informerar du dem om att deras namn finns på vår sida.

Meta, (Facebook, Instagram) Twitter och LinkedIn är primärt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter på respektive plattform. Däremot är Lärarnas Riksförbund att anse som ansvariga för viss behandling som sker på Lärarnas Riksförbunds sidor.

Vi granskar inlägg och kommentarer på vår sida måndag- fredag 9.00-17.00. Inlägg gallras fortlöpande under dessa tider.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du finner att något material på vår sida strider mot lag eller som du av andra skäl önskar bli borttaget.