Lärarnas Riksförbund är en del av Saco

Federationen som samlar Sveriges akademiker

Saco är akademikernas röst i samhällsdebatten och samlar över 700 000 akademiker i 21 olika medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar Saco för att akademisk utbildning ska löna sig.

Flagga utanför Sacos kansli i Gamla Stan, Stockholm

Det måste löna sig att utbilda sig

Lärarnas Riksförbund är en del av Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Saco ska utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för landets akademiker. Saco agerar utifrån en värdegemenskap baserad på förbundens medlemmars utbildning, kunskap och kompetens.

Saco är en federation av 21 fackförbund för akademiskt utbildade yrkesgrupper, varav Lärarnas Riksförbund är det näst största. Förbunden inom Saco har sammanlagt drygt 700 000 medlemmar. Saco fungerar som talesman i samhällspolitiska frågor och hanterar statistik, exempelvis lönestatistik. 


Saco Utbildning

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund kom i september 2020 överens om att etablera Saco Utbildning.

Det övergripande syftet med Saco Utbildning är att stärka arbetet med utbildningsfrågorna inom federationen, tydliggöra professionerna inom sektorn, stärka respektive förbund och därmed bidra till att skapa förutsättningar för ett utbildningsväsende av högsta tänkbara kvalitet. Målsättningen är att samverkan ska vara fullt ut etablerad den 1 januari 2021.

Stöd kring utbildning och karriär

Saco kan ge dig stöd i din egen karriär. Saco guidar dig genom utbildnings­djungeln eller hjälper dig vässa till din befintliga karriär. Länk till annan webbplats. Det finns särskilt stöd för dig som är ny i Sverige och akademiker.

Saco för dig som är lärare eller SYV

Saco har en särskild samlingssida för dig som ska vägleda eller informera/prata om yrke och utbildning Länk till annan webbplats. med akademisk inriktning. Här finns också information om Saco studentmässor och Sacos studie­vals­böcker.

Trycksaker om Saco och LR

Denna produkt består av två delar: En A5-folder om fördelarna med att vara medlem Länk till annan webbplats. i något av Sacos 22 akademikerförbund, och ett A4-papper med information om Lärarnas Riksförbund Pdf, 754 kB. att blada i. Du kan beställa dem tillsammans från webbutiken, Länk till annan webbplats. eller ladda ner dem via länkarna ovan.

Bli medlem i ett Sacoförbund – det tjänar du på!

Saco för dig som är förtroendevald

Du som är förtroendevald i ett Saco­förbund har tillgång till profilprodukter, stöd och arbetsmaterial som du kan använda i ditt uppdrag. Länk till annan webbplats. Här hittar du också kompetensutveckling i Sacos regi.

Sacos studievalsböcker

Opinion och kunskap

Saco arbetar centralt för att driva akademikernas intressen i samhälls­politiska frågor. Saco påverkar genom att ge ut skrifter, ordna seminarier, skriva artiklar och delta i olika sammanhang där vi har möjlighet att ha inflytande på lagstiftning och andra beslut. Sacos opinionsbildande arbete bygger på statistik och utredningar av hög kvalitet.

Här kan du läsa om vad Saco gör och tycker i olika frågor som rör Sveriges akademiker. Länk till annan webbplats. Här finns också analyser, sammanställningar, utredningar och aktuell statistik.


”Vi arbetar för att utbildning och forskning ska ha hög kvalitet. Vi arbetar också för att skatte- och socialförsäkringssystemet ska främja arbete och utbildning. Det är viktigt både för samhället och för individen att det lönar sig att satsa på en akademisk utbildning.”

Saco om sig själva på Saco.se Länk till annan webbplats.


Saco är en av de tre klassiska fackliga centralorganisationerna, vid sidan av LO Länk till annan webbplats. och TCO. Länk till annan webbplats. Sedan 1980-talet är det inte längre dessa organisationer som förhandlar om lön och andra villkor. Istället förhandlar förbunden själva, i olika förhandlings­karteller. Lärarnas Riksförbund förhandlar som Lärarnas samverkansråd tillsammans med Lärarförbundet.