Lärarnas Riksförbunds stadgar

Allt förbundets arbete, centralt och lokalt, utgår ifrån Lärarnas Riksförbunds stadgar. Nya stadgar börjar gälla från 1 januari 2021. De nya stadgarna kommer att finnas på denna sida från 15 december 2020.

Stadgarna gäller för

  • Lärarnas Riksförbund
  • distrikten
  • kommunföreningar
  • särskilda föreningar
  • intresse­föreningar.

Det är Lärarnas Riksförbunds kongress som fastställer stadgarna. Stadgarna kan bara ändras vid förbundets ordinarie kongresser.

Nuvarande stadgar fastslogs av kongressen 2016 och började gälla 1 januari 2017. Vid kongressen 2020 fastställde kongressen nya stadgar att gälla från den 1 januari 2021.

Nästa översyn av stadgarna sker tidigast i och med förbundsmötet 2022.


Mer inom ämnet


Uppdaterad