Lärarnas Riksförbunds stadgar

Allt förbundets arbete, centralt och lokalt, utgår ifrån Lärarnas Riksförbunds stadgar.

Stadgarna gäller för

  • Lärarnas Riksförbund
  • distrikten
  • kommunföreningarna,
  • särskild förening
  • intresse­föreningar.

Stadgarna kan bara ändras vid förbundets ordinarie kongresser.

Det är Lärarnas Riksförbunds kongress som fastställer stadgarna.

Mer inom ämnet


Uppdaterad