Lärarnas Riksförbunds stadgar

Allt förbundets arbete, centralt och lokalt, utgår ifrån Lärarnas Riksförbunds stadgar. De nuvarande stadgarna började gälla 1 januari 2021.

Stadgarna gäller för

  • Lärarnas Riks­för­bund – för­bunds­­stadga som omfattar hela förbundet
  • LR-föreningar (tidigare kommun­föreningar, särskilda föreningar och koncern­föreningar)
  • distrikten
  • distriktsföreningar (omfattar Stockholm, Göteborg, Malmö och Gotland)
  • LR Stud

Förbundsmötet beslutar om stadgarna

Det är Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte (tidigare: kongressen) som fastställer stadgarna. Stadgarna kan bara ändras vid förbundets ordinarie kongresser (till 2020) och förbundsmöten (från 2021) år tre i förbundsmötescykeln. Vid kongressen 2020 fastställdes stadgar som gäller från den 1 januari 2021. Nästa översyn av stadgarna sker tidigast på förbundsmötet 2022.


Många nyheter i 2021 års stadgar

Det är många nyheter i stadgarna. Via kortlänken LR.se/LR2021 har vi samlat den viktigaste informa­tionen om hur stadgarna på­verkar dig som är ombud.

Vi har också berättat om de viktigaste punkterna i Ombuds­nytt från oktober 2020länk till annan webbplats.

Klickbara länkar

Läs gärna stadgarna på skärm! Alla länkar och inne­hålls­för­teck­ningen är klick­bara i den digitala pdf-versionen av stadgarna. Klicka på sid­foten på en sida för att komma tillbaka till inne­­hålls­för­­teck­­ningen.

Stadgar: Sidfoten är länkad till innehållsförteckningen

Lokala stadgar

Om behov finns är det möjligt för LR-föreningar att ansöka om lokala stadgar. Lokala stadgar beslutas av förbundsstyrelsen.

Vill du ta del av beslutade lokala stadgar, kontakta aktuell LR-förening.

Är du LR Stud-medlem? Tag kontakt med centrala styrelsen om du är nyfiken på att starta en lokalförening inom LR Stud.

Följande LR-föreningar har lokala stadgar:

  • Värnamo LR förening
  • Uppsala LR förening

Mer inom ämnet


Uppdaterad