Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Det här gör våra ombud

Den absoluta merparten av allt fackligt arbete inom Lärarnas Riksförbund utförs av förtroendevalda företrädare. Dessa ombud verkar för medlemmarna inom ramen för sin anställning, med stöd av lag och avtal.

Lokal- och skyddsombud agerar på den egna arbetsplatsen. Kommunombud på kommunnivå, eller motsvarande på den privata sektorn. Ombuden fungerar som förmedlande länk mellan Lärarnas Riksförbund centralt/regionalt och medlemmarna – i båda riktningarna.

På skolor med få medlemmar, och som saknar valda lokalombud, kan kommunombudet istället anmäla ett kontaktombud. Kontaktombudet kan ta emot och förmedla lokal och central facklig information.

Förbundets anställda, regionalt och centralt, utgör stöd- och servicefunktioner till de förtroendevalda ombuden.

Ombudens uppdrag

Ombuden ansvarar för att såväl kollektivets som den enskilde medlemmens intressen tillvaratas.

Ombuden har alltid till uppgift att bevaka att den enskilde medlemmen får en rättvis behandling och att biträda medlemmen i dennes kontakter med arbetsgivaren.  I vissa fall kan flera ombud behöva involveras för att samtliga medlemmars intressen ska kunna tas till vara.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-06 13.34

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg