Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Förbundets historia

Lärarkåren är en av de akademikergrupper som tidigast organiserade sig för att ta tillvara sina yrkesintressen. Sedan 1884 har medlemsantalet vuxit från 401 till 90 000 medlemmar.

Lärarnas Riksförbund har sitt äldsta ursprung år 1884 då Svenska Lärarsällskapet bildades. Sällskapet skulle vara ”ett föreningsband mellan lärare vid de allmänna läroverken” och verka för undervisningen, läroverkens och lärarnas bästa.

1913 ombildades det ursprungliga lärarsällskapet och namnet ändrades till Läroverkslärarnas Riksförbund.

1949 beslutades om en omorganisation och ett antal sektioner bildades genom att några tidigare fristående föreningar gick in i Läroverkslärarnas Riksförbund. De fyra nybildade sektionerna var Allmänna Adjunktsföreningen, Sveriges Yngre Läroverkslärares förening (SYL), Lektorernas förening och sektionen för lärare i övningsämnen.

Inre och yttre förändringar, bland annat det faktum att begreppet läroverk tagits bort ur skolstadgan, ledde till att förbundet 1964 ändrade namn till Lärarnas Riksförbund. Då hade förbundet ca 20 000 medlemmar som arbetade i den nya grundskolans högstadium, gymnasiet och på universitet och högskolor.

I och med 1970-talets förändrade kommunstruktur fanns ytterligare behov av att förändra förbundets organisation och 1975 konstituerades 274 kommunföreningar.

De förändringar i lärarutbildningen som genomfördes 1988 medförde att förbundet även rekryterade medlemmar i grundskolans tidigare år, alltså klasslärare och de nya 1–7-lärarna.

Förbundet har under denna långa historia alltid arbetat parallellt med de konkret fackliga frågorna (som lön och andra arbetsvillkor) med utbildningspolitiska frågor.

1948 fick förbundet sin första tjänsteman då Nils Norman utsågs till ombudsman. Han var också pressombudsman, en titel som inrättats redan 1931.

1951 hade kansliet vuxit så pass i omfång att det behövdes en förbundsdirektör och antalet tjänstemän har sedan dess utökats successivt.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Lars Hallenberg

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-17 12.07

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg