Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kongress 2008

Vi har skrivit skolpolitisk historia

Vi skrev historia dels när Hans Majestät Konungen för första gången talade och invigde en fack­förbunds­kongress, dels när en socialdemokratisk partiordförande, Mona Sahlin, för första gången höll tal vid vår kongress.

Att vår statschef så kraftfullt stöttade skolan och lärarna var mycket glädjande. Men vi hörde också såväl statsministern som utbildnings­ministern berätta om hur viktig skolan och lärarna är.

Vid vår kongress var de stora frågorna skolans likvärdighet och huvudmannaskap samt lön och arbetstid. Dessa hör ihop eftersom kommunerna vare sig klarat kunskapsuppdraget eller att kunnat ge lärarna de nödvändiga förutsättningar för det viktiga jobb vi har. Orsaken till att vi så kraftfullt har bestämt oss för att driva frågan om skolans likvärdighet och huvudmannaskap att våra lärare ser bristerna i kommunernas verksamhet.

Nästan 20 år av kommunal skola räcker

Vi vet vad våra medlemmar tycker och vi har läst alla motioner som kommit in om missnöjet med kommunerna. Efter närmare 20 år med kommunal skola klarar alltför många kommuner inte av att garantera en likvärdig skolgång för sina elever. Vi har också svenska folket med oss i våra krav.

Vår stora enkätunderökning visar bland annat att lärare, föräldrarna och eleverna anser att alla inte har samma chans till en likvärdig utbildning. Och en majoritet vill att staten tar ett ökat ansvar.Men sedan Lärarna Riksförbund förklarade att vi vill se ett kraftigt ökat statligt ansvarstagande för skolan — och i förlängningen ett modernt statligt huvudmannaskap för 2000-talet — har det varit tyst från ansvariga politiker.

Därför var Mona Sahlins besked att hon öppnar för att utvärdera kommunaliseringen av skolan, så viktig! När hon sedan också talade om kunskapsfokus, tidigare betyg, arbetsro så känner jag att vi har påverkat det socialdemokratiska partiet då vi medverkat som remissinstans i partiets rådslag. Jag hoppas att vi kan se fram mot stora förbättringar för skolan, oavsett vilka riksdagsmajoriteter vi har.

SKL emot ökat statligt ansvar

Under vår kongresshelg kunde vi också läsa att våra kamrater på Lärarförbundet nu gått ut tillsammans med bland annat vår arbetsgivarmotpart, Sveriges Kommuner och Landsting, samt moderata politiker från utbildningsutskottet, för att försvara det kommunala huvudmannaskapet.

Budskapet är att man menar det är för besvärligt att låta staten ta över ansvaret för skolan. Dessutom hävdas att en majoritet av riksdagens ledamöter vill att skolan ska vara fortsatt kommunal. Underlaget för detta påstående är en enkätundersökning där endast 28 procent av riksdagens ledamöter deltagit.Jag förvånar mig över att bara ett parti, moderaterna, är med i detta utspel, om nu en majoritet av partierna verkligen är skulle vara så nöjda med kommunernas insatser.

Men det är inte förvånande att SKL inte vill förlora att bestämma över den penningpåse som skolan för med sig.Lärarnas Riksförbund — och en klar majoritet av lärarna — anser att vi når höjd kvalitet och ökad likvärdighet genom en tydligare statlig styrning. Vi vill ha ett statligt ansvarstagande för skolan anpassat för 2000-talet.

Utredning av kommunaliseringen närmar sig

Om man medger att likvärdigheten brister i dag, så undrar jag varför man inte vill låta utreda resultatet av kommunaliseringen såväl som friskoleformen? Desto mer glädjande är det att utbildningsministern är positiv till ökat statligt ansvar för skolan, och att oppositionsledaren samtidigt öppnar för att utreda kommunaliseringen.

Under kongressen fick vi Homeros Odyséen i pocketutgåva i present från Lärarförbundet. Man menade att liksom Odysseus är Lärarnas Riksförbund på irrfärd i frågan om huvudmannaskapet för skolan. Men jag, som redan som ung student på historiska institutionen i Lund läste Odysséen, vet hur det slutade. Hjälten Odysseus kom tillbaka — efter närmare 20 års bortavaro — och besegrade friarna.

Metta Fjelkner
Ordförande, Lärarnas Riksförbund

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Andreas Mörck

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-15 17.02