Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Kongressarbetet

En kongress hanteras mycket formellt och proceduren kring omröstningen och beslutsfattandet är noggrant reglerad för att säkerställa att den demokratiska processen hanteras korrekt och att beslutsfattandet därmed inte ska ifrågasättas i efterhand.

Kongressen består - förutom förbundsordföranden, 1:e vice förbundsordföranden och 2:e vice förbundsordföranden - av 131 ledamöter valda av distrikten samt högst 11 ledamöter valda av studerandeföreningen.

Mötespresidium

Kongressen leds av ett mötespresidium som består av en ordförande, vald av kongressen, som assisteras av förbundets sakkunniga tjänstemän.

Val av förtroendeposter

Vid kongressen förrättas val av förtroendevalda funktioner på förbundsledningsnivå. Mandattiden är 4 år.

De i regel mest uppmärksammade valen är val av förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande, 2:e vice förbundsordförande samt de 12 ledamöterna till förbundsstyrelsen.

Granskning av förbundets förvaltning

Vid kongressen granskas förbundets förvaltning och ansvarsfrågor behandlas. Kongressen har utifrån detta att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.

Motioner och propositioner

Till största delen upptas tiden under en kongress av diskussion, debatt och beslutsfattande i för förbundet viktiga frågor.

Till grund för detta arbete finns antingen ett förslag från förbundsstyrelsen, en så kallad proposition, eller ett förslag från enskilda medlemmar, distrikt, kommunföreningar, lokalavdelningar eller forum/intresseföreningar, en så kallad motion.

Utskottsarbete

Kongressdelegaterna arbetar under kongressen i utskott. I de olika utskotten behandlas motionerna ämnesvis och utskottet formulerar beslutsunderlag.

Beslut

Själva beslutsfattandet sker dock i hela den församlade kongressen, det vill säga i plenum. Beslut fattas genom öppen omröstning förutom vid personval om det finns flera kandidater än platser.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2015-02-26 15.39

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg

Idag är det 100 år sedan det första av två riksdagbeslut fattades för att kunna ge kvinnor rösträtt också i Sverige. När 100-årsdagen av det tidigare fattade principbeslutet om en reform av rösträtte...