Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Organisation och verksamhet

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund är ett yrkesförbund. I likhet med andra fackliga organisationer, en så kallad ideell förening. Det innebär att förbundet har bildats genom att medlemmarna antagit stadgar och utsett styrelse och revisorer.

En ideell förening står och faller med sina medlemmar. Lärarnas Riksförbund är helt beroende av att lärare och studie- och yrkesvägledare varje månad väljer att stå fast vid sitt medlemskap och betala sina medlemsavgifter.

Av lika stor vikt är att dessa medlemmar ger ett antal kollegor förtroendet att i förbundets namn representera dem och föra deras talan. Detta förutsätter att det också finns ett antal medlemmar som under en period av sin yrkesverksamma tid är beredda att göra en facklig insats och ta emot och förvalta det ideella förtroendeuppdraget.

Lärarnas Riksförbund återfinns i Sveriges samtliga geografiska kommuner. Där bedriver förbundet dels intern föreningsverksamhet, dels arbetsgivarrelaterat fackligt arbete för medlemmarnas räkning.

En av de viktigaste uppgifterna för oss på Lärarnas Riksförbund är att stödja våra medlemmar med vår samlade erfarenhet och kunskap om skolvärlden och läraryrket.

Hos oss finns inga arbetsgivare, det vill säga inga skolledare. Bara lärare och studie- och yrkesvägledare kan bli medlemmar i Lärarnas Riksförbund. Vi arbetar tillsammans för att göra våra yrken ännu mer attraktiva.

Lärarnas Riksförbund är också en framträdande aktör i frågor som rör skola och utbildningspolitik.

De flesta av våra medlemmar arbetar inom grundskolans årskurs 1–9, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, och högskolan.

För dig som fortfarande studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare har vi en studerandeförening som finns representerad på alla studieorter.

På skolan — lokalavdelningen

Normalt utgör medlemmarna på en skola/arbetsplats en lokalavdelning. Medlemmarna i lokalavdelningen kan välja lokalombud, biträdande lokalombud och skyddsombud.

I kommunen — kommunföreningen

Lokalavdelningarna bildar tillsammans en kommunförening vars arbete leds av en ordförande. Ordföranden eller någon annan väljs också till kommunombud och företräder Lärarnas Riksförbund i frågor som rör både kommunala och fristående skolor inom en kommun. Beroende på hur många medlemmar det finns i kommunen väljer man också ett eller flera biträdande kommunombud.

Kommunföreningen ingår i ett distrikt

Kommunföreningarnas verksamhet samordnas inom våra distriktsföreningar. Varje kommunförening har en representant i distriktsstyrelsen och en av dessa väljs till distriktsordförande, i dagligt tal kallad DOF. Det är distriktet som ansvarar för den fackliga utbildning som erbjuds de lokala företrädarna.

Inte bara förtroendevalda

För att stödja medlemmar och förtroendevalda har Lärarnas Riksförbund också ett centralt kansli med tjänstemän anställda av förbundet.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Andreas Mörck

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-22 16.40

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg