Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, ansvarar för den omedelbara ledningen av Lärarnas Riksförbunds verksamhet i överensstämmelse med stadgarna och de beslut som kongressen fattat.

Förbundsstyrelsens uppgift är bland annat:

  • att bereda frågor som ska behandlas av kongressen
  • att låta verkställa kongressens beslut
  • att ange riktlinjer för arbetsutskottets verksamhet
  • att bevaka och följa förbundets ekonomi

Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, 1:e vice förbundsordföranden, 2:e vice förbundsordföranden samt ytterligare tolv ledamöter och sex suppleanter. Till förbundsstyrelsens sammanträden adjungeras en företrädare för studerandeföreningen. Företrädaren för studerandeföreningen har yttrande- och förslagsrätt.

Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ i Lärarnas Riksförbund. Förbundsstyrelsen har att fatta beslut om förbundets årliga verksamhetsplan med budget.

Förbundsstyrelsen har ett arbetsutskott bestående av förbundsordföranden, 1:e vice förbundsordföranden och 2:e vice förbundsordföranden samt två ledamöter och två suppleanter valda av förbundsstyrelsen. Arbetsutskottet handlägger och fattar beslut i de frågor som förbundsstyrelsen delegerar.

Även kanslichefen har erhållit förbundsstyrelsens delegation att fatta beslut i vissa frågor.

Planerade möten för förbundsstyrelsen

Det finns inga planerade mötestillfällen att visa.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-06 15.24

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg