Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, ansvarar för den omedelbara ledningen av Lärarnas Riksförbunds verksamhet i överensstämmelse med stadgarna och de beslut som kongressen fattat.

Förbundsstyrelsens uppgift är bland annat:

 • att bereda frågor som ska behandlas av kongressen
 • att låta verkställa kongressens beslut
 • att ange riktlinjer för arbetsutskottets verksamhet
 • att bevaka och följa förbundets ekonomi

Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, 1:e vice förbundsordföranden, 2:e vice förbundsordföranden samt ytterligare tolv ledamöter och sex suppleanter. Till förbundsstyrelsens sammanträden adjungeras en företrädare för studerandeföreningen. Företrädaren för studerandeföreningen har yttrande- och förslagsrätt.

Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ i Lärarnas Riksförbund. Förbundsstyrelsen har att fatta beslut om förbundets årliga verksamhetsplan med budget.

Förbundsstyrelsen har ett arbetsutskott bestående av förbundsordföranden, 1:e vice förbundsordföranden och 2:e vice förbundsordföranden samt två ledamöter och två suppleanter valda av förbundsstyrelsen. Arbetsutskottet handlägger och fattar beslut i de frågor som förbundsstyrelsen delegerar.

Även kanslichefen har erhållit förbundsstyrelsens delegation att fatta beslut i vissa frågor.

Planerade möten för förbundsstyrelsen

 • 24-25 april 2017 (mån-tis)
  Förbundsstyrelsemöte
 • 12-13 juni 2017 (mån-tis)
  Förbundsstyrelsemöte
 • 4-5 september 2017 (mån-tis)
  Förbundsstyrelsemöte
 • 9-10 oktober 2017 (mån-tis)
  Förbundsstyrelsemöte
 • 27-28 november 2017 (mån-tis)
  Förbundsstyrelsemöte

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-19 14.10