Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, ansvarar för den omedelbara ledningen av Lärarnas Riksförbunds verksamhet i överensstämmelse med stadgarna och de beslut som kongressen fattat.

Förbundsstyrelsens uppgift är bland annat:

  • att bereda frågor som ska behandlas av kongressen
  • att låta verkställa kongressens beslut
  • att ange riktlinjer för arbetsutskottets verksamhet
  • att bevaka och följa förbundets ekonomi

Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, 1:e vice förbundsordföranden, 2:e vice förbundsordföranden samt ytterligare tolv ledamöter och sex suppleanter. Till förbundsstyrelsens sammanträden adjungeras en företrädare för studerandeföreningen. Företrädaren för studerandeföreningen har yttrande- och förslagsrätt.

Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ i Lärarnas Riksförbund. Förbundsstyrelsen har att fatta beslut om förbundets årliga verksamhetsplan med budget.

Förbundsstyrelsen har ett arbetsutskott bestående av förbundsordföranden, 1:e vice förbundsordföranden och 2:e vice förbundsordföranden samt två ledamöter och två suppleanter valda av förbundsstyrelsen. Arbetsutskottet handlägger och fattar beslut i de frågor som förbundsstyrelsen delegerar.

Även kanslichefen har erhållit förbundsstyrelsens delegation att fatta beslut i vissa frågor.

Planerade möten för förbundsstyrelsen

  • 26-27 november 2018 (mån-ti)
    Förbundsstyrelsemöte

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-06 15.24

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg